In Memoriam Mieke Lindner-’t Hart

Op 4 december 2020 is overleden Harmina Luchina Lindner-’t Hart, op 77 jarige leeftijd. Ze werd geboren in ’s-Gravenhage en was het zevende kind in een gezin van tien kinderen. Hoewel zij naar familieleden vernoemd is, werd haar roepnaam Mieke toen een van haar zussen haar zo ging noemen. Vanwege het maatschappelijk werk van haar vader verhuisde het gezin regelmatig. Zelf ging zij een jaar naar Parijs om er au pair te zijn in een Frans gezin. Nadat zij haar latere echtgenoot Jan had leren kennen, volgden opnieuw verhuizingen vanwege het werk in het onderwijs. In Oude Leede werd Jan directeur van de school en begon voor Mieke een periode waarin zij veel sociale activiteiten had. In de buurt, bij de plattelandsvrouwen, de leesgroep en de wereldwinkel. Hun drie kinderen Nienke, Manon en Hanco vlogen uit, o.a. naar Frankrijk en Finland. En kleinkinderen kwamen in de familie.
Na het overlijden van haar man in 2009 is zij eerst nog in Oude Leede blijven wonen. Haar gezondheid nam af en zo’n drie jaar geleden verhuisde zij naar Keijzershof. Daar woonde ze naar haar zin, ook omdat ze in toenemende mate op thuiszorg was aangewezen. Op 11 december werd de Dankdienst voor haar leven in de Ontmoetingskerk gehouden. Het lange lied over ‘Jeruzalem, mijn vaderstad en moederhuis’ werd voorgelezen en de melodie op orgel gespeeld, het Hooglied van de liefde uit 1 Korintiërs 13 weerklonk en muziek van haar lievelingscomponist Bach werd ten gehore gebracht.
We wensen haar kinderen, schoon- en kleinkinderen goede herinneringen toe aan een betrokken moeder en oma. Momenten waar ‘geloof, hoop en vooral liefde’ mogen oplichten.

Ds. Carla Schoonenberg