Eerste gezamenlijke ochtenddienst

op zondag, 25 december 2016

Aan het slot van de Week van Gebed starten we met een vernieuwde oecumenische viering in Pijnacker.
D.V. zondag 22 januari 2017 is er om 10.00 uur een gezamenlijke ochtenddienst in de Dorpskerk met alle kinderen, tieners en volwassenen uit verschillende kerken in Pijnacker. Het thema is: ‘Jouw hand, mijn glimlach’. Door de ander de hand te geven is er contact en maak je het weer goed. Dat geeft vreugde. Het is dan ook een feestelijke dienst.

Pastor Kees Bracco Gartner en ds. Cor Baljeu leiden de dienst. Naast het orgel is er muzikale medewerking door een combo van muzikanten uit de verschillende kerken. Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd is er kindernevendienst, voor de tieners is er Tienerkerk. En voor de jongste kinderen is er crèche. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar onder het genot van koffie, thee of fris te ontmoeten.
Bent u ouder en kunt u niet zelfstandig naar de Dorpskerk komen? Voor u is er vervoer geregeld: u wordt door de Sponsorbus Pijnacker of door gemeenteleden gehaald en gebracht. Als u hiervan gebruikt wilt maken, kunt u dat zondag 8 of 15 januari a.s. aangeven via een intekenlijst in uw eigen kerk.

Deze eerste gezamenlijke ochtenddienst is een initiatief van het Beraad van Kerken Pijnacker. De betrokken kerken hechten grote betekenis aan oecumenische samenwerking in het algemeen en aan deze oecumenische viering en ontmoeting in het bijzonder. Waarom? Samen geloven we in God die ons lief heeft! Denkend aan de woorden van Jezus: ‘Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden’ (Johannes 17 vers 21). Vanuit het besef dat we elkaar nodig hebben. En om in een tijd van toenemende tegenstellingen bewust de eenheid te zoeken.
Deze zondagochtend zijn de andere kerkgebouwen – Joannes de Dooper, De Acker en Ontmoetingskerk – gesloten. We hopen u en jou in de Dorpskerk (Koningshof 3) te ontmoeten!

Pastor Kees Bracco Gartner, Annie van der Burg, Jaap Groenendijk, ds. Jelke de Jong, Eleen Kranenburg en Erik Los (stuurgroep ingesteld door Beraad van Kerken Pijnacker)

 

Evert NieuwkoopEerste gezamenlijke ochtenddienst