Wijkberichten 20 juni 2023

Ontmoetingskerk

Extra informatie bij de diensten
Het overzicht van de diensten staat  op de website.
Op de website vindt u onder  Nieuws  vanaf zaterdag de Liturgie met de koppelingen naar  kerkdienstgemist.nl, kerkomroep.nl en de collecten.

Uit de pastorie
Allereerst de hartelijke felicitaties aan de geslaagde eindexamenkandidaten! Het is mooi als de intensieve periode van leren en examens maken leidt tot nieuwe kansen en een vervolgopleiding. De namen van degenen die geslaagd zijn, klonken rondom het dankgebed in de gezamenlijke dienst in de Dorpskerk en zullen op zondag 25 juni in de Ontmoetingskerk genoemd worden. Ook wie nu nog niet een diploma in ontvangst kan nemen omdat er nog een herexamen of een nieuwe herkansing volgt: veel sterkte daarbij gewenst. Houd goede moed!
 Op zaterdag 24 juni staan we met onze Tiny Church bij de Jaarmarkt in het centrum. We zijn nog op zoek naar enkele vrijwilligers, laat het me weten als u bij kunt dragen om deze dag te laten slagen.
Op dinsdagmorgen 27 juni bespreken we van 10.00-11.00 uur tijdens het gesprek rondom Open Deur het themanummer 5 over slavernij.
Op zaterdag 1 juli is er een inspirerende Kliederkerkmiddag voordat de zomervakantie een week later van start gaat. Kom eens kijken en meedoen hoe veelzijdig deze inspirerende vorm van geloven is voor jong én oud!
Op zondagmiddag 9 juli is er een wandeling van 12 km in de Nieuwe Driemanspolder over goed begaanbare paden. De route is ook in te korten, dus deze keer heel geschikt voor verschillende wandelaars. Wim van der Kooij zal tijdens deze wandeling meer uitleg geven over de vogels en de natuur.
Opgeven is mogelijk via de groep Ontmoetingswandeling in de kerk-app of bij mij.

Ds. Carla Schoonenberg

Uit de Kerkenraad
Dinsdag 6 juni heeft de Grote Wijk Kerkenraad (GWK) vergadert en wel in een speciale setting. Recent verscheen er tot tweemaal toe een interessant artikel in het Ouderlingenblad onder de titel ‘Samen jong’. De twee artikelen waren van de hand van Sake Stoppels, onze oud-predikant. Onderwerp is daarbij natuurlijk: hoe zijn we samen met alle generaties kerk en hoe geven we dat samen vorm?
Een onderwerp dat goed aansluit bij ons WGO-project. Juist daarom besloot het moderamen niet alleen de leden van de GWK uit te nodigen maar ook iedereen die geïnteresseerd zou kunnen zijn in dit onderwerp. Mooi dat ook mensen van buiten de GWK in deze setting aanwezig waren.
Het was een zeer informatieve avond waar we mee verder kunnen. Natuurlijk hadden we aan het eind van de avond geen pasklare oplossing. Maar interactief discussiëren over dit onderwerp aan de hand van scherp geformuleerde stellingen leverde wel een prachtige uitwisseling van belevingen op.
Sake nam ons op zijn bekende rustige wijze bij de hand en leidde op een zeer prettige wijze de avond. We werden gegrepen door het onderwerp! Het was fijn.
Vriendelijke groet,
Bob van der Deijl, voorzitter
06-54987630 of bobdeijl@gmail.com

Lunchconcerten
Zondag 25 juni is het alweer tijd voor het laatste lunchconcert voor de zomerstop. Dit keer speelt Nadia Askarova schitterende muziek van vier grote componisten op een clavichord. Meer informatie over dit instrument en de musicus vindt u in het algemene gedeelte van deze CC. U bent van harte welkom!
Zie hier het complete Programma van 2023.

 Pastoraat
Op woensdag 14 juni is de heer Kees Dijkshoorn plotseling overleden. Hij is 85 jaar geworden. De uitvaart vindt/vond plaats op dinsdag 20 juni. In het volgende kerkblad verschijnt een In Memoriam. We wensen zijn vrouw, zijn kinderen, de schoonfamilie en de kleinkinderen veel sterkte toe!

Mw. L. Cornelissen-van Atten woont tijdelijk in: Zorginstelling ‘De Kreek’ in ’s-Gravenzande.

Stelt u een bezoek op prijs? Bel of mail  naar ds. Carla Schoonenberg via  06 -19 050 530  of mail dominee@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl  voor een afspraak..

Verjaardagen vanaf 80 jaar en ouder
Dhr. A. van Bostelen  wordt 27 juni 87 jaar
Mevr. W.A.F ter Horst – Blom  wordt 90 jaar op 28 juni
Mevr. C.J. van der Meer – van der Windt  wordt 4 juli 83 jaar
Dhr. A. Boswordt  wordt 84 jaar op 9 juli
Dhr. F. van Duijn  wordt 14 juli 80 jaar
Mevr. A. Fransoo – van Weely  wordt 84 jaar op 18 juli
Allen van harte gefeliciteerd.

Huwelijksjubilea
Dhr. en mevr. Matser – Baak zijn 5 juli 60 jaar getrouwd
Dhr. en mevr. Voogt – Kindt zijn 19 juli 55 jaar getrouwd
Van harte gefeliciteerd.

> Opmerking: Voor een kaartje o.i.d. zijn de volledige adressen verkrijgbaar bij de scriba.< 

Uit het oog in het hart
In deze rubriek wordt aandacht gevraagd voor die gemeenteleden die elders verblijven:
Dhr. Coen Cornelissen te Hoogvliet.
Floriadehof:  Mevr. G Bloemendaal in  Zoetermeer
Veenhage:  Mevr. H.C. Ottink-Aardoom  Nootdorp
De Oudelandse Hof:  Mevr. A. Huisman-Ouwerling  en mevr. J. Rip  te Berkel en Rodenrijs
De Magistraat:  Dhr. R. Klijnsma in Rotterdam
Huize Liduina:  Mevr. L. Rensen-van Atten te Rotterdam
De Kreek:  Mevr. R. de Bruin-van der Knaap in ’s-Gravenzande
Stefanna:  Mevr. G.H. Dijkshoorn-Blokzijl te Delft
Oldeslo:  Mevr. K. Snel-Selles in Den Haag
Akkerleven:  Mevr. B.S. Broere-Iestra te Schipluiden
Weidevogelhof: 
Mevr. M. van der Linden-Benders
Mevr. M.C. Looijen-Vooijs
Mevr. A. Rensen-van Kampen
Dhr. en mevr. Philipse-van Ieperen
Mevr.B.Deknatel-Westra

Agenda
Zaterdag 24 juni Jaarmarkt in Pijnacker 10.00 – 16.00 uur
Zondag 25 juni 12.00 uur Lunchconcert
Dinsdag 27 juni 10.00 uur Gespreksgroep Open Deur, zaal 1
Dinsdag 27 juni 10.30 uur koffie drinken in de hal van de kerk.
Dinsdag 27 juni 20.00 uur Vergadering Kleine Wijkkerkenraad
Woensdag 28 juni 18.30 uur Ontmoetingsmaaltijd, aanmelden via ontmoetingsmaaltijden@gmail.com
Zaterdag 1 juli FFAnders Zomerkliederkerk 14.00 uur, Ontmoetingskerk
Maandag 3 juli 9.00 uur, schoonmaken.
Woensdag 5 juli 10.30 uur Bijbelkring  Weidevogelhof, Welzijnscentrum Keizershof, Floralaan
Woensdag 5 juli 14.30 uur Ouderensociëteit Ons Honk, De Acker
Woensdag 5 juli Bijeenkomst commissie eredienst in Zoetermeer
Zondag 9 juli 13.30 uur Ontmoetingswandeling Nieuwe Driemanspolder Zoetermeer
Dinsdag 11 juli 10.30 uur koffie drinken in de hal van de kerk.
Woensdag 19 juli 14.30 uur Ouderensociëteit Ons Honk, De Acker

Heeft u een bericht voor Centraal Contact, beamer of website Laat het weten!
via scriba@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl

Met vriendelijke groet, Betty Bos-Lak (scriba)