65 jaar Ons Honk

Ouderensociëteit Ons Honk is 65 jaar geleden opgericht vanuit de Diaconieën van de Gereformeerde kerk en de Nederlands Hervormde kerk.
Eén keer in de twee weken komen wij bij elkaar in de Acker van 14.30 -16.30 uur. We openen met bijbel lezen, gebed en lied. Drinken thee en koffie. Doen spelletjes zoals rummikub, sjoelen enz. En af en toe eten we met elkaar.

Woensdag 18 mei vieren het 65 jarig bestaan met een feestelijk programma. We beginnen de dag om 10.00 uur met koffie, aansluitend is er een dankdienst waarin ds Schonenberg voorgaat. De rest van het programma verklappen we nog niet.

Op 1 juni is de volgende ”gewone” soosmiddag en bent u van harte welkom !
Voor informatie kunt u bellen met Heleen de Vries 0614839175 of Ria Droppert 0610348604.