College van Kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw
College van Kerkrentmeesters

p/a Park Berkenoord 2
2641 CX Pijnacker
E: kerkrentmeesters@pknpijnackerdelfgauw.nl

voorzitter: Christel Wesdorp
scriba: Sjef Rullens  – ad interim –
penningmeester: Mariska Idema

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit vertegenwoordigers van de vier wijkgemeenten. Het beheer van de kerkgebouwen en enkele woningen is in handen van de kerkrentmeesters. Zij zorgen, dat de gebouwen goed onderhouden worden. Dat is vooral bij de monumentale Dorpskerk geen eenvoudige taak. Daarnaast beheren zij de financiële middelen van de gemeente. Daartoe stellen zij jaarlijks een begroting op en leggen na afloop van het boekjaar verantwoording af van de gedane uitgaven.

Samenstelling

Mariska Idema
ouderling-kerkrentmeester Kerk Delfgauw, penningmeester College van Kerkrentmeesters
Cock de Waard
ouderling-kerkrentmeester, waarnemend scriba De Acker
Christel Wesdorp
ouderling-kerkrentmeester Kerk Delfgauw, voorzitter College van Kerkrentmeesters
Arlo van Vliet
ouderling-kerkrentmeester De Acker
 Sjef Rullens
ouderling-kerkrentmeester Ontmoetingskerk, scriba a.i. College van Kerkrentmeesters
 Koos van der Elst
ouderling-kerkrentmeester Ontmoetingskerk
 John Blom
ouderling-kerkrentmeester Dorpskerk
tonvanderstoepCollege van Kerkrentmeesters