College van Kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw
College van Kerkrentmeesters

p/a Park Berkenoord 2
2641 CX Pijnacker
E: kerkrentmeesters@pknpijnackerdelfgauw.nl

voorzitter: – vacant –
scriba: Sjef Rullens  – ad interim –
penningmeester: Jeroen Boer

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit vertegenwoordigers van de vier wijkgemeenten. Het beheer van de kerkgebouwen en enkele woningen is in handen van de kerkrentmeesters. Zij zorgen, dat de gebouwen goed onderhouden worden. Dat is vooral bij de monumentale Dorpskerk geen eenvoudige taak. Daarnaast beheren zij de financiële middelen van de gemeente. Daartoe stellen zij jaarlijks een begroting op en leggen na afloop van het boekjaar verantwoording af van de gedane uitgaven.

Samenstelling

Rolf Bruins
Ouderling-kerkrentmeester Kerk Delfgauw
Mark van den Berge
ouderling-kerkrentmeester Kerk Delfgauw, lid Algemene Kerkenraad

bevestigd op 9 juli 2023

Koos van der Elst
wijkkerkrentmeester Ontmoetingskerk, lid college van kerkrentmeesters
Jeroen Boer
wijkkerkrentmeester ontmoetingskerk, lid college van kerkrentmeesters
Cock de Waard
ouderling-kerkrentmeester De Acker, lid Algemene Kerkenraad
Arjen van der Schans De Acker
Arjan van der Schans
Ouderling-Kerkrentmeester De Acker
 Rolf van den Berg
M.i.v. 4 dec. 2022: Ouderling-kerkrentmeester Dorpskerk, voorzitter CvK PGPD
tonvanderstoepCollege van Kerkrentmeesters