College van Kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw
College van Kerkrentmeesters

p/a Park Berkenoord 2
2641 CX Pijnacker
E: kerkrentmeesters@pknpijnackerdelfgauw.nl

voorzitter:– vacant –
scriba:Sjef Rullens  – ad interim –
penningmeester:Jeroen Boer

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit vertegenwoordigers van de vier wijkgemeenten. Het beheer van de kerkgebouwen en enkele woningen is in handen van de kerkrentmeesters. Zij zorgen, dat de gebouwen goed onderhouden worden. Dat is vooral bij de monumentale Dorpskerk geen eenvoudige taak. Daarnaast beheren zij de financiële middelen van de gemeente. Daartoe stellen zij jaarlijks een begroting op en leggen na afloop van het boekjaar verantwoording af van de gedane uitgaven.

Samenstelling

 • Arjen van der Schans De Acker

  Arjan van der Schans

  Ouderling-Kerkrentmeester De Acker
  arjanvanderschans@gmail.com
 • Cock de Waard

  ouderling-kerkrentmeester De Acker, lid Algemene Kerkenraad
 • Jeroen Boer

  wijkkerkrentmeester ontmoetingskerk, lid college van kerkrentmeesters
 • Karel Prins

  voorzitter wijkkerkrentmeester, contactpersoon werkgroep wijkkerkrentmeesters Ontmoetingskerk, lid college van kerkrentmeesters,
  kerkrentmeesters.ontmoetingskerk@pknpijnackerdelfgauw.org
 • Mark van den Berge

  ouderling-kerkrentmeester Kerk Delfgauw, lid Algemene Kerkenraad

  bevestigd op 9 juli 2023

 • Rolf Bruins

  Ouderling-kerkrentmeester Kerk Delfgauw
 • Rolf van den Berg

  M.i.v. 4 dec. 2022: Ouderling-kerkrentmeester Dorpskerk, voorzitter CvK PGPD