College van Kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw
College van Kerkrentmeesters

p/a Park Berkenoord 2
2641 CX Pijnacker
E: kerkrentmeesters@pknpijnackerdelfgauw.nl

voorzitter: – vacant –
scriba: Sjef Rullens  – ad interim –
penningmeester: Mariska Idema

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit vertegenwoordigers van de vier wijkgemeenten. Het beheer van de kerkgebouwen en enkele woningen is in handen van de kerkrentmeesters. Zij zorgen, dat de gebouwen goed onderhouden worden. Dat is vooral bij de monumentale Dorpskerk geen eenvoudige taak. Daarnaast beheren zij de financiële middelen van de gemeente. Daartoe stellen zij jaarlijks een begroting op en leggen na afloop van het boekjaar verantwoording af van de gedane uitgaven.

Samenstelling

Mariska Idema
ouderling-kerkrentmeester Kerk Delfgauw, penningmeester College van Kerkrentmeesters
Koos van der Elst
wijkkerkrentmeester Ontmoetingskerk, lid college van kerkrentmeesters
Jeroen Boer
wijkkerkrentmeester ontmoetingskerk, lid college van kerkrentmeesters
Cock de Waard
ouderling-kerkrentmeester, lid Algemene Kerkenraad
Arlo van Vliet
ouderling-kerkrentmeester De Acker
 Rolf van den Berg
M.i.v. 4 dec. 2022: Ouderling-kerkrentmeester Dorpskerk, voorzitter CvK PGPD
 John Blom
tot 4 dec. 2022: ouderling-kerkrentmeester Dorpskerk, lid Algemene Kerkenraad
tonvanderstoepCollege van Kerkrentmeesters