Kerkblad Centraal Contact

Sinds jaar en dag verschijnt het kerkblad Centraal Contact (CC), 2024 is de 47e jaargang. In het blad staat allerlei nieuws van de vier wijkgemeenten: de kerkdiensten, een overdenking van één van de wijkpredikanten, uitnodigingen voor activiteiten, etc. Met een oplage (zowel op papier als digitaal) van circa 800 stuks bereikt CC veel gemeenteleden en geïnteresseerden.

Abonnee worden of abonnement wijzigen?

Stuur een mailtje naar administratie CC.
De abonnementsprijs vanaf 1 jan 2024 blijft € 40 voor een papieren CC en € 15 voor een digitale CC, per jaar via automatische incasso.

Inleverdata kopij in 2024

Kopij voor Centraal Contact kun je mailen naar de redactie of afgeven op het adres van het redactielid dat het volgende blad samenstelt:

Con Kranenburg Sjoerd van der Meijden Offenberglaan 1-32 2594 BM Den Haag 070-444 3772 Wil van den Berg 06-2389 5427

Tips bij het schrijven van kopij

Het lijkt erop dat de aangeleverde kopij de laatste tijd steeds uitgebreider wordt. Voor de redactie is het lastiger te redigeren, om alle kopij te lezen en eventueel aan te passen / in te korten. Omdat veel gemeenteleden kopij insturen voor allerlei activiteiten en mededelingen, vragen wij onderstaande aanwijzingen goed in acht te nemen. Dit maakt de kans het grootst dat wij het stuk ook onverkort plaatsen.

Aanwijzingen voor de kopij:

 • Zet de belangrijkste informatie aan het begin, zodat eventueel inkorten makkelijker wordt.
 • Houdt het stukje zo kort en bondig mogelijk, dan is de kans groter dat het gelezen wordt.
 • Zowel tekst als eventuele foto (of logo) als bijlage per mail sturen (max. 1 foto of 1 logo). Let op de correcte extensie zoals .doc of .docx.
 • Alles gewoon in platte tekst zonder inspringen, tabs, e.d.
 • Geen logo’s of foto’s in de tekst plakken, maar apart als bijlage meesturen.
 • Niets zelf aan opmaak doen. Hebt u bepaalde wensen, meldt dit dan in de begeleidende e-mail.
 • Overschrijf geen “oude” kopij, maar maak een nieuw bestand aan.
 • Zet geen hele woorden in hoofdletters; dus ook niet in de kop boven het stukje.
 • Cijfers tot twintig in letters, daarboven in cijfers.
 • Gebruik het € teken in plaats van het woord euro. (ctrl+alt+5).
 • Symbolen als bv. % voluit als procent schrijven.
 • Houdt de tekst leesbaar door alinea’s te gebruiken, geen grote brij van woorden. Te grote lappen tekst worden doorgaans slecht gelezen.
 • Leest u, voor u uw kopij doorstuurt, de tekst nog eens door op kleine foutjes en slordigheden. Dat scheelt de redactie al veel werk.

Hartelijk dank.

De redactie van CC,
Con, Sjoerd en Wil