Toerusting

Vanuit de vier wijkgemeenten worden bijeenkomsten georganiseerd waarop op gevarieerde wijze aandacht wordt besteed aan godsdienstige en maatschappelijke onderwerpen.

Op de Toerustingspagina’s van de verschillende wijken vindt u informatie over de onderwerpen.