Steun ons

Welkom

Wanneer u belangstelling hebt voor onze Protestantse Gemeente kunt u onze kerkdiensten bezoeken. Dat kan de kerk zijn van de wijk waarin u woont, maar u bent ook welkom in de andere kerken. Meer informatie over de wijken treft u op (deel)sites aan die de naam van de wijk dragen.


Waarom actie Kerkbalans?

Ieder jaar doet onze gemeente mee aan de Actie Kerkbalans. Graag lichten wij dit toe.
Wij zijn kerk om Gods liefde uit te stralen en zijn Evangelie te verkondigen. Een kerk is veel meer dan een gebouw van bakstenen. De kerk is een plek om op adem te komen en adem te halen, een plek van rust en stabiliteit, van liefde en hoop, van bidden, lofprijzing en bezinning. De kerk bestaat uit levende mensen, zowel jong als oud, waar wij allen deel van uitmaken.

Maar daar hebben we de steun van onze leden hard bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. Een financiële bijdrage is dan ook heel belangrijk om te kunnen bestaan.

Daarom ontvangen onze leden vanaf januari een email of een brief met het verzoek om bij te dragen. De opbrengsten van deze actie komen volledig ten goede van de eigen wijk. In totaal kennen we vier wijken.

Betaling en automatische incasso

Voor de Actie Kerkbalans is een speciale bankrekening geopend met nummer NL12 RABO 0373 7273 56 t.n.v. CvK Prot.Gem. Pijnacker en Delfgauw.

Voor de kerkelijke gemeente is het verwerken van automatische incasso’s goedkoper dan dat van andere betalingen. Daarom vinden we het fijn als u uw bijdrage automatisch laat incasseren.

Als u een machtiging tot automatische incasso geeft, geldt dat door ondertekening van het formulier u toestemming geeft aan de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw om (doorlopend) incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht.

Wijze van verwerking van toezegging/betaling AKB

Met ingang van 2023 komt u via een persoonlijke link of QR code die u in de mail of brief aantreft, uit op een veilige pagina uit, waar u uw toezegging kunt aangeven.

Graag lichten wij de stappen die u op deze pagina ‘s kunt doorlopen toe.
– Geschiedenis.
De informatie die u hier aantreft gaat over vorig jaar. U hoeft hier verder niets mee te doen.
Verwerking
De optie staat nu op nee. U kunt dit zo laten staan.
Bedrag
Hier vult u uw toezegging voor 2023 in (het jaarbedrag) Nadat u een bedrag hebt ingevuld, opent zich vervolgens een veld waarin u de termijn(en) kunt aangeven waarin de kerk uw toezegging ontvangt.
Bevestiging van de toezegging
Indien het e-mailadres onjuist is, kunt u dit hier aanpassen.
Betaalwijze
U heeft 3 opties: iDeal betaling, incasso of overige.
– De iDeal optie is nieuw. Door hiervoor te kiezen, kunt u gelijk uw toezegging overmaken.
U plaatst hiertoe een kruisje in het veld; Direct bijdrage middels iDeal.
Wilt u uw toezegging over meer termijnen betalen, dan kunt u gebruik maken van een van de hierna volgende opties.
– Incasso. Bij deze optie wordt het toegezegde bedrag op de aangegeven termijn van uw rekening afgeschreven.
– Overige. Bij deze optie maakt u zelf het toegezegde bedrag op de aangegeven termijn onder vermelding van het betalingskenmerk uit de kolom betaalwijze over aan de kerk.

In alle gevallen bevestigt u de slotvragen door een kruisje te plaatsen.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt om met ons contact opnemen; kerkbalans@pknpijnackerdelfgauw.nl.


Belastingaftrek

Waarschijnlijk wist u al dat u uw gift(en) kunt aftrekken bij de aangifte van uw inkomstenbelasting. Helaas geldt dat alleen voor giften boven de 1% (minimaal € 60) en tot maximum van 10% van het verzamelinkomen. Die grenzen gelden echter niet voor een periodieke gift. Bij een periodieke gift schenkt u minimaal vijf jaar lang elk jaar eenzelfde bedrag aan onze gemeente of diaconie. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting. Dat kan u, als trouwe gever, een fiscaal voordeel opleveren dat kan oplopen tot 43%.

Met de Schenkcalculator op www.protestantsekerk.nl/schenkcalculator kunt u eenvoudig berekenen wat uw voordeel is. De website laat ook zien welk bedrag u kunt schenken als u het belastingvoordeel ten goede laat komen aan de gemeente. Zo kunt u uw kerkelijke bijdrage verhogen, zonder dat het u extra geld kost. We zouden het bijzonder op prijs stellen als u dat wilt doen. Want op die manier kunnen we het werk van de gemeente ook de komende jaren blijven voortzetten.
Als u ervoor kiest uw bijdrage (hoe klein ook) voor minimaal vijf jaar vast te leggen, is zelfs het hele bedrag aftrekbaar. Formulieren hiervoor zijn bij ondergetekende verkrijgbaar, maar een overeenkomst hiervoor kan als pdf-document ook worden gedownload op de downloadpagina, of opgevraagd worden via administratiecvk@pknpijnackerdelfgauw.nl.

Tot slot
Uw vragen over de actie kunt u stellen via het  e-mailadres kerkbalans@pknpijnackerdelfgauw.nl.


Giften en legaten

Ook ontvangt de kerk vaak giften en legaten en wordt er vrijwel wekelijks in de kerkdiensten gecollecteerd voor de instandhouding van onze Protestantse Gemeente.

Als u de kerk financieel wilt steunen kan dat door een bedrag over te maken naar
NL56 RABO 0354 4041 64 t.n.v. CvK Prot. Gem. Pijnacker en Delfgauw.

Als u de diaconie financieel wilt steunen kan dat door een bedrag over te maken naar
NL77 RABO 0354 4147 47 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Pijnacker en Delfgauw.


U kunt ook een fiscaal aantrekkelijke giftenafspraak maken.

Lees daarover meer op de pagina over giften en collectebonnen.