Steun ons

Welkom
Wanneer u belangstelling hebt voor onze Protestantse Gemeente kunt u onze kerkdiensten bezoeken. Dat kan de kerk zijn van de wijk waarin u woont, maar u bent ook welkom in de andere kerken. Meer informatie over de wijken treft u op (deel)sites aan die de naam van de wijk dragen.
U vindt daar nadere informatie over de betreffende wijkgemeente en u kunt altijd een afspraak maken voor een gesprek. Ook kunt u gebruik maken van het contactformulier.

Op het contactformulier kunt u ook aangeven of u abonnee wil worden van ons kerkblad ‘Centraal Contact’.


Ieder jaar doet onze gemeente mee aan de Actie Kerkbalans. Graag lichten wij dit toe.

Waarom actie Kerkbalans?

Wij zijn kerk om Gods liefde uit te stralen en zijn Evangelie te verkondigen. Een kerk is veel meer dan een gebouw van bakstenen. De kerk is een plek om op adem te komen en adem te halen, een plek van rust en stabiliteit, van liefde en hoop, van bidden, lofprijzing en bezinning. De kerk bestaat uit levende mensen, zowel jong als oud, waar wij allen deel van uitmaken.

Maar daar hebben we de steun van onze leden hard bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. Een financiële bijdrage is dan ook heel belangrijk om te kunnen bestaan.

Daarom ontvangen onze leden vanaf november een email of in januari een brief met het verzoek om bij te dragen.

Betaling en automatische incasso
Voor de Actie Kerkbalans is een speciale bankrekening geopend met nummer NL12 RABO 0373 7273 56 t.n.v. CvK Prot.Gem. Pijnacker en Delfgauw.

Voor de kerkelijke gemeente is het verwerken van automatische incasso’s goedkoper dan dat van andere betalingen. Daarom vinden we het fijn als u uw bijdrage automatisch laat incasseren.

Als u een machtiging tot automatische incasso geeft, geldt:
door ondertekening van het formulier geeft u toestemming aan de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Belastingaftrek
Een bijdrage aan Kerkbalans komt – onder voorwaarden – in aanmerking voor belastingaftrek. Als u ervoor kiest uw bijdrage (hoe klein ook) voor minimaal vijf jaar vast te leggen, is zelfs het hele bedrag aftrekbaar. Formulieren hiervoor zijn bij ondergetekende verkrijgbaar, maar een overeenkomst hiervoor kan als pdf-document ook worden gedownload op de downloadpagina, of opgevraagd worden via administratiecvk@pknpijnackerdelfgauw.nl.

Tot slot
Uw vragen over de actie kunt u stellen via het  e-mailadres kerkbalans@pknpijnackerdelfgauw.nl.


Giften en legaten
Ook ontvangt de kerk vaak giften en legaten en wordt er vrijwel wekelijks in de kerkdiensten gecollecteerd voor de instandhouding van onze Protestantse Gemeente.

Als u de kerk financieel wilt steunen kan dat door een bedrag over te maken naar
NL56 RABO 0354 4041 64 t.n.v. CvK Prot. Gem. Pijnacker en Delfgauw.

Als u de diaconie financieel wilt steunen kan dat door een bedrag over te maken naar
NL77 RABO 0354 4147 47 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Pijnacker en Delfgauw.


U kunt ook een fiscaal aantrekkelijke giftenafspraak maken.

Lees daarover meer op de pagina over giften en collectebonnen.

adminSteun ons