Documenten

De volgende documenten kunnen als pdf-bestand worden gedownload.

Declaratieformulieren, Rouw- en Trouwdiensten, Tarieven, Overeenkomsten

Declaratieformulier voor “GASTSPREKERS/MUZIKANTEN”
Declaratieformulier voor “GEMAAKTE KOSTEN”
Protocol TROUWDIENSTEN 2015
Protocol ROUWDIENSTEN 2015
Tarieven TROUWDIENSTEN 2018
Tarieven BEGRAAFPLAATS Koningshof 2019
Tarieven ZAALHUREN 2018
Overeenkomst Periodieke Schenking aan de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw (PGPD)
Overeenkomst Periodieke Gift aan de Diaconie van de Prot. Gem. te Pijnacker en Delfgauw (PGPD)

Jaarrekeningen, begrotingen en verantwoording collecteopbrengsten

Jaarrekening PGPD 2018 (vastgesteld 27 mei 2019)
Accountantsrapport jaarrekening PGPD 2018
Goedkeuring jaarrekening PGPD 2018 (2 juli 2019)
Jaarrekening Diaconie PGPD 2018 (vastgesteld 27 mei 2019)
Controlerapport jaarrekening Diaconie PGPD 2018

Begroting PGPD 2019 (vastgesteld 26 november 2018)
Begroting PGPD 2019 toelichting (vastgesteld 26 november 2018)
Begroting Diaconie PGPD 2019 (vastgesteld 26 november 2018)

Begroting PGPD 2020 (voorlopig vastgesteld 29 oktober 2019)
Toelichting begroting PGPD 2020 (voorlopig vastgesteld 29-10-2019)
Begroting Diaconie PGPD 2020 (definitief per 28 november 2019)

Collecteopbrengsten december 2019

Overige documenten

Beleidsplan Diaconie PGPD 2017-2021 (vastgesteld 22 mei 2017)
Beleidsplan AK PGPD 2017-2021 (vastgesteld 27 maart 2017)
Eindrapport werkgroep Geld en Goed (vastgesteld 27 mei 2019)
Plaatselijke Regeling PGPD
Verenigingsbesluit PGPD
Plaatselijk Reglement Begraafplaats Koningshof (2017)

Privacyverklaring

De privacyverklaring van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw is te vinden op de pagina Privacyverklaring.

Evert NieuwkoopDocumenten