Documenten

De onderstaande  documenten kunnen als pdf-bestand worden gedownload.

Declaratieformulieren, Trouw- en Rouwdiensten, Tarieven en Overeenkomsten

Declaratieformulier voor “GASTSPREKERS/MUZIKANTEN”
Declaratieformulier voor “GEMAAKTE KOSTEN”
Declaratieformulier “GEMAAKTE KOSTEN DIACONIE”

Protocol TROUWDIENSTEN
Protocol ROUWDIENSTEN

Tarievenlijst Begraafplaats Koningshof Pijnacker 2024

Algemene Voorwaarden ZAALVERHUUR PGPD
Tarieven zaalhuren, PGPD-2024-vastgesteld: 16-10-2023

Overeenkomst Periodieke Gift aan de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw (PGPD)
Overeenkomst Periodieke Gift aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw (PGPD) 

Jaarrekeningen en begrotingen

Jaarrekening PGPD 2022 – DEFINITIEF
Jaarrekening PGPD 2023 – CONCEPT
Jaarrekening Begraafplaats 2022 – DEFINITIEF
Jaarrekening Begraafplaats 2023 – CONCEPT
Jaarrekening Diaconie 2023 – DEFINITIEF

Onderhoudsplan gebouwen CvK PGPD 2022
Begroting 2023 PGPD, FRIS 24-11-2022 – definitief
Begroting 2023 PGPD DIACONIE 2023 – definitief 23-11-2022
Begroting 2023 Begraafplaats versie 23-11 – definitief
Onderhoudsbegroting (ter informatie)

Begroting PGPD 2024 – CONCEPT
Toelichting op begroting PGPD 2024
Begroting Diaconie PGPD 2024 – DEFINITIEF
Begroting Begraafplaats PGPD 2024 – CONCEPT
Overzicht wijkbegrotingen 2024 PGPD 

Overige documenten

Toekomst PGPD – Afspraken en Uitgangspunten – 2v01 (voorlopig vastgesteld 20 februari 2023)
   – Toekomst PGPD – bijlage7.1 – PGPD naar de toekomst (5 oktober 2021)
   – Toekomst PGPD – bijlage7.2 – Toekomst PGPD-peiling (9 oktober 2021)

Beleidsplan Diaconie PGPD 2017-2021 (vastgesteld 22 mei 2017)
Beleidsplan AK PGPD 2017-2021 (vastgesteld 27 maart 2017)
Eindrapport werkgroep Geld en Goed (vastgesteld 27 mei 2019)
Plaatselijke Regeling PGPD
Verenigingsbesluit PGPD
Reglement begraafplaats Koningshof (2024)
Wijkgrenzen aanpassing (voorstel 23 mei 2022)

Privacyverklaring

De privacyverklaring van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw is te vinden op de pagina Privacyverklaring.