Oecumene

Beraad van Kerken Pijnacker

Al een aantal jaren werken de Protestantse Gemeente en Rooms Katholieke Kerk in Pijnacker samen in het Beraad van Kerken Pijnacker.

De Gereformeerde Kerk vrijgemaakt is daar later bij aangeschoven. Ook de Morgenstond Gemeente werkt mee aan een aantal activiteiten van het Beraad.

De samenwerking krijgt gestalte in de volgende activiteiten.

  • Ieder jaar is er in de maand januari een landelijke “Week van het Gebed voor de Eenheid van de Christenen”. Aan het begin van deze week werken vertegenwoordigers van de verschillende kerken mee aan de liturgie van elkaars kerkdiensten. Aan het eind van de week vindt er een gezamenlijke kerkdienst plaats.
  • In de tijd van de Oranjefeesten organiseert het Beraad van Kerken een tentdienst met de naam Anders Oranje. Een dienst met veel opwekkende liederen en een boeiende spreker.
  • Op 4 mei leggen vertegenwoordigers van het Beraad van Kerken namens deze kerken een bloemstuk bij het herdenkingsmonument voor de gevallenden tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland en Indië.
  • In juni krijgt de samenwerking van de kerken gestalte op de jaarmarkt. Met informatie en spel voor jong en oud wordt de aandacht voor de kerken gevraagd.
  • In de maand juni werd er voor het eerst in 2015 een Kerkennacht georganiseerd met tal van interessante activiteiten in alle kerken, die betrokken zijn bij het Beraad.
  • In de herfstvakantie organiseren we voor kinderen in basisschoolleeftijd FF Anders.

Contactpersonen voor het Beraad van Kerken zijn:

De heer Gerrie Hobbelman
Hofzicht 20
2641 LT Pijnacker
015-3696313
hooglandp@hetnet.nl

De heer Charles van der Mast
Nobellaan 60
2641 XV Pijnacker
015-3695224
charles.vandermast@gmail.com

 

Kerkelijk Platform Pijnacker – Nootdorp

Het kerkelijk platform is een samenwerkingsverband van alle verschillende kerken in Pijnacker-Nootdorp. Het platform richt zich vooral op plaatselijke maatschappelijke zaken. Zij is namens de kerken het aanspreekpunt voor de lokale overheid en voor maatschappelijke instellingen. Het kerkelijk platform is te bereiken via kerkelijkplatform@gmail.com

 

Evert NieuwkoopOecumene