Oecumene

Beraad van Kerken Pijnacker

Al een aantal jaren werken de Protestantse Gemeente en Rooms Katholieke Kerk in Pijnacker samen in het Beraad van Kerken Pijnacker.

De Gereformeerde Kerk vrijgemaakt en de Morgenstond Gemeente zijn daar later bij aangeschoven.

De samenwerking krijgt gestalte in de volgende activiteiten.

 • Ieder jaar is er in de maand januari een landelijke “Week van het Gebed voor de Eenheid van de Christenen”. Aan het begin van deze week werken vertegenwoordigers van de verschillende kerken mee aan de liturgie van elkaars kerkdiensten. Aan het eind van de week vindt er een gezamenlijke kerkdienst plaats.
 • Op 4 mei leggen vertegenwoordigers van het Beraad van Kerken namens deze kerken een bloemstuk bij het herdenkingsmonument voor de gevallenen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland en Indië.
 • In juni krijgt de samenwerking van de kerken gestalte op de jaarmarkt. Met informatie en spel voor jong en oud wordt de aandacht voor de kerken gevraagd.
 • In de maand juni werd er voor het eerst in 2015 een Kerkennacht georganiseerd met tal van interessante activiteiten in alle kerken, die betrokken zijn bij het Beraad.
 • In de herfstvakantie organiseren we voor kinderen in basisschoolleeftijd FF Anders.
 • In de herfstvakantie, voor de kerst en voor pasen organiseren we voor kinderen in de basisschoolleeftijd FF Anders . Plaats: de Ontmoetingskerk.
 • Kring’96 wordt financieel ondersteund door de gezamenlijke kerken.
 • Er is een folder uitgebracht door de gezamenlijke kerken.
 • Op de Jaarkalender worden oecumenische activiteiten bijgehouden. Vanwege de coronamatregelen is het aantal activiteiten momenteel nihil. Nieuwe activiteiten kunnen hier aangemeld worden.
 • De Vredeswandeling, georganiseerd in het kader van de Vredesweek
 • Het Beraad houdt contact met de burgerlijke gemeente in regelmatige overleggen over beleidsmatige zaken zoals jeugd, schuldhulpverlening, rampenplan, sociale en geestelijke hulp.

Lees hier de statuten.

Contactpersonen voor het Beraad van Kerken zijn:

De heer Gerrie Hobbelman
06 24325401
gerrie@hobbelman.org

De heer Klaas Krijgsheld
06 49980472
secretariaat.bvkp@gmail.com