Activiteiten

Naast het bestuurlijke werk worden er in iedere wijkgemeente ook activiteiten georganiseerd. Soms voor alle gemeenteleden, zoals de gezamenlijke gemeentezondag in juni, soms specifiek voor de jeugd of voor ouderen. Iedere belangstellende is daar welkom.