College van Diakenen

Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw
College van Diakenen
contact: diaconie@pknpijnackerdelfgauw.nl

Moderamen (dagelijks bestuur)

voorzitter: Lennart de Prieëlle
secretaris: Wilma Hagenaar (waarnemend)
penningmeester: Roel van den Hof

Het College van Diakenen bestaat uit diakenen uit de verschillende wijkgemeenten, en vergadert acht keer per jaar.

Iedere week wordt er tijdens de kerkdienst een inzameling gehouden voor mensen die hulp nodig hebben. Soms betreft dat eigen gemeenteleden of mensen uit Pijnacker en Delfgauw, maar meestal gaat het om hulpprojecten in Afrika en Azië. Ook hulpprojecten voor jongeren in Nederland en kinderen van asielzoekers komen regelmatig aan bod.

Gift overmaken

Ons rekeningnummer is IBAN NL77 RABO 0354 4147 47 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw. Als u een gift wilt overmaken, wordt u verzocht daarbij de bestemming te vermelden, bijvoorbeeld “gift t.b.v. diaconie” of “gift voor ZWO-project … ”.
Voor het storten van bijdragen voor de Diaconale Vrijwillige Bijdrage (DVB), kunt u ook gebruik maken van bovenstaand rekeningnummer onder vermelding van “DVB actie”.

Giften zijn onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. U kunt ook een fiscaal aantrekkelijke giftenafspraak maken.
Lees hier meer over in de paragraaf “Collectebonnen, giften en de fiscus” op de pagina Collectebonnen en Giften.

Samenstelling

Wouter van Aalst
Diaken de Acker; lid algemene kerkenraad
Roel van den Hof
Diaken Dorpskerk, penningmeester College van Diakenen
Lennart de Prieëlle
diaken Kerk Delfgauw, voorzitter College van Diakenen
Kees Gravensteijn
DIAKEN DE ACKER
Greet Beers
diaken Kerk Delfgauw
Gerard de Ruiter
diaken Kerk Delfgauw, lid Algemene Kerkenraad
Corrie de Vink
diaken Ontmoetingskerk, lid college van diakenen
 Wilma Hagenaar
diaken, contactpersoon diaconie Ontmoetingskerk, lid College van diakenen
 Ruurd-Jan Heyse
Diaken Dorpskerk
tonvanderstoepCollege van Diakenen