College van Diakenen

Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw
College van Diakenen
p/a Koningshof 3,
2641 GT Pijnacker
diaconie@pknpijnackerdelfgauw.nl

Moderamen (dagelijks bestuur)

voorzitter: Lennart de Prieëlle 015-3640042
secretaris: Paulien van der Geer
penningmeester: Roel van den Hof

Het College van Diakenen bestaat uit diakenen uit de verschillende wijkgemeenten, en vergadert maandelijks (met uitzondering van de maanden juli en augustus).

Iedere week wordt er tijdens de kerkdienst een inzameling gehouden voor mensen die hulp nodig hebben. Soms betreft dat eigen gemeenteleden of mensen uit Pijnacker en Delfgauw, maar meestal gaat het om hulpprojecten in Afrika en Azië. Ook hulpprojecten voor jongeren in Nederland en kinderen van asielzoekers komen regelmatig aan bod.

Gift overmaken

Ons rekeningnummer is IBAN NL77 RABO 0354 4147 47 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw. Als u een gift wilt overmaken, wordt u verzocht daarbij de bestemming te vermelden, bijvoorbeeld “gift t.b.v. diaconie” of “gift voor ZWO-project Transcape”.
Voor het storten van bijdragen voor de diaconale Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB), wordt u verzocht gebruik te maken van rekeningnummer IBAN NL50 INGB 0000 216497 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw.

Giften zijn onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. U kunt ook een fiscaal aantrekkelijke giftenafspraak maken.
Lees hier meer over in de paragraaf “Collectebonnen, giften en de fiscus” op de pagina Collectebonnen en Giften.

Samenstelling

Wilma Hagenaar
diaken Ontmoetingskerk
Roel van den Hof
Diaken Dorpskerk, penningmeester College van Diakenen
Ria Droppert
diaken De Acker , lid Algemene Kerkenraad
Paulien van der Geer
diaken Ontmoetingskerk, secretaris College van Diakenen
Lennart de Prieëlle
diaken-voorzitter Kerk Delfgauw, voorzitter College van Diakenen
Irinda de Groen
diaken Kerk Delfgauw
Gerard de Ruiter
diaken Kerk Delfgauw, lid Algemene Kerkenraad
Corrie de Vink
diaken Ontmoetingskerk
 Kees Gravesteijn
DIAKEN DE ACKER
tonvanderstoepCollege van Diakenen