Algemene Kerkenraad

Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw
Algemene Kerkenraad
t.a.v. Petra Krijgsheld, scriba
Westlaan 7
2641 DS Pijnacker
E: scriba@pknpijnackerdelfgauw.nl
T: 015-3640108

Moderamen (dagelijks bestuur)

voorzitter: John de Prieëlle 015-3692498
vicevoorzitter: ds. Carla Schoonenberg 015-3647033
scriba: Petra Krijgsheld 015-3640108
lid: Kees Kuiper
lid: Gerard de Ruiter
lid: Sjef Rullens

De Algemene Kerkenraad bestaat uit 17 leden. Uit elke wijkgemeente vier personen: een predikant, een ouderling, een diaken en een kerkrentmeester. Daarnaast heeft in de Algemene Kerkenraad één ouderling met een bepaalde opdracht zitting. Dat is de scriba Petra Krijgsheld.

De Algemene Kerkenraad vergadert acht maal per jaar.

Samenstelling

Sjef Rullens Ontmoetingskerk
Sjef Rullens
ouderling-kerkrentmeester Ontmoetingskerk, lid moderamen Algemene Kerkenraad
Petra Krijgsheld
ouderling De Acker, scriba Algemene Kerkenraad

Postadres: Westlaan 7, 2641 DS Pijnacker

015-3640108
Paulien van der Geer
diaken Ontmoetingskerk, secretaris College van Diakenen
Mariska Idema
ouderling-kerkrentmeester Kerk Delfgauw
Maarten Braat
ouderling leren Kerk Delfgauw
Kees Weerheim
ouderling-kerkrentmeester Dorpskerk
Kees Kuiper
diaken Dorpskerk, penningmeester College van Diakenen, lid moderamen algemene kerkenraad
John de Prieëlle
ouderling Dorpskerk, voorzitter Algemene Kerkenraad
015-3692498
Gerard de Ruiter
diaken Kerk Delfgauw, lid moderamen Algemene Kerkenraad
Eleen Kranenburg
ouderling De Acker, lid beraad van Kerken
ds. Robert Stigter
predikant Kerk Delfgauw

Delftsestraatweg 179a 2645 BA Delfgauw

06-43006247
ds. M. Treuren
predikant Dorpskerk

Koningshof 1 2641 GT Pijnacker

015-3697721
ds. Jelke de Jong
predikant De Acker

Spaerwoude 8 2641 RZ Pijnacker

015-3611613
ds. Carla Schoonenberg
predikant Ontmoetingskerk, vice-voorzitter algemene kerkenraad
Cock de Waard
ouderling-kerkrentmeester, waarnemend scriba De Acker
Bob van der Deijl
ouderling Ontmoetingskerk
 (vacant)
diaken De Acker
tonvanderstoepAlgemene Kerkenraad