Algemene Kerkenraad

Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw
Algemene Kerkenraad
t.a.v. Ard de Graaf, scriba
Brinkrijk 120
2641 EK Pijnacker
E: scriba@pknpijnackerdelfgauw.nl
T: 06-23918073

Moderamen (dagelijks bestuur)

voorzitter: John de Prieëlle 015-3692498
vicevoorzitter: ds. Jelke de Jong 0617134777
scriba: Ard de Graaf 06-23918073
lid: Gerard de Ruiter
lid: (vacant)
lid: Bob van der Deijl

De Algemene Kerkenraad bestaat uit 17 leden. Uit elke wijkgemeente vier personen: een predikant, een ouderling, een diaken en een kerkrentmeester. Daarnaast heeft in de Algemene Kerkenraad één ouderling met een bepaalde opdracht zitting. Dat is de scriba Ard de Graaf.

De Algemene Kerkenraad vergadert acht maal per jaar.

Samenstelling

William de Lange
ouderling-kerkrentmeester De Acker
Roel van den Hof
Diaken Dorpskerk, penningmeester College van Diakenen
Maarten Braat
ouderling discipelschap Kerk Delfgauw
Karel Mak
ouderling de Acker
John de Prieëlle
Voorzitter Algemene Kerkenraad, ouderling Dorpskerk
015-3692498
Gerard de Ruiter
diaken Kerk Delfgauw, lid moderamen Algemene Kerkenraad
ds. Robert Stigter
predikant Kerk Delfgauw

Delftsestraatweg 179a 2645 BA Delfgauw

06-43006247
ds. M. Treuren
predikant Dorpskerk

Koningshof 1 2641 GT Pijnacker

015-3697721
ds. Jelke de Jong
predikant De Acker

Allendestraat 11 2807 RA Gouda

0617134777
ds. Carla Schoonenberg
predikant Ontmoetingskerk
Bob van der Deijl
ouderling Ontmoetingskerk, lid moderamen Algemene Kerkenraad
Ard de Graaf
Scriba Algemene Kerkenraad

Postadres: Brinkrijk 120, 2641 EK Pijnacker

06 23918073
 John Blom
ouderling-kerkrentmeester Dorpskerk
 (vacant)
ouderling-kerkrentmeester Kerk Delfgauw
 (vacant)
ouderling-kerkrentmeester Ontmoetingskerk
 (vacant)
diaken Ontmoetingskerk
tonvanderstoepAlgemene Kerkenraad