Algemene Kerkenraad

Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw
Algemene Kerkenraad
t.a.v. Ard de Graaf, scriba
Brinkrijk 120
2641 EK Pijnacker
E: scriba@pknpijnackerdelfgauw.nl
T: 06-23918073

Moderamen (dagelijks bestuur)

voorzitter: John de Prieëlle 015-3692498
vicevoorzitter: ds. Carla Schoonenberg 015-3647033
scriba: Ard de Graaf 06-23918073
lid: Gerard de Ruiter
lid: Sjef Rullens

De Algemene Kerkenraad bestaat uit 17 leden. Uit elke wijkgemeente vier personen: een predikant, een ouderling, een diaken en een kerkrentmeester. Daarnaast heeft in de Algemene Kerkenraad één ouderling met een bepaalde opdracht zitting. Dat is de scriba Ard de Graaf.

De Algemene Kerkenraad vergadert acht maal per jaar.

Samenstelling

Sjef Rullens Ontmoetingskerk
Sjef Rullens
ouderling-kerkrentmeester Ontmoetingskerk, lid moderamen Algemene Kerkenraad, scriba a.i. College van Kerkrentmeesters
Roel van den Hof
Diaken Dorpskerk, penningmeester College van Diakenen
Paulien van der Geer
diaken Ontmoetingskerk, secretaris College van Diakenen
Mark van den Berge
ouderling-kerkrentmeester Kerk Delfgauw
Maarten Braat
ouderling discipelschap Kerk Delfgauw
Kees Weerheim
ouderling-kerkrentmeester Dorpskerk
John de Prieëlle
ouderling Dorpskerk, voorzitter Algemene Kerkenraad
015-3692498
Gerard de Ruiter
diaken Kerk Delfgauw, lid moderamen Algemene Kerkenraad
Eleen Kranenburg
ouderling De Acker, lid beraad van Kerken
ds. Robert Stigter
predikant Kerk Delfgauw

Delftsestraatweg 179a 2645 BA Delfgauw

06-43006247
ds. M. Treuren
predikant Dorpskerk

Koningshof 1 2641 GT Pijnacker

015-3697721
ds. Jelke de Jong
predikant De Acker

Spaerwoude 8 2641 RZ Pijnacker

015-3611613
ds. Carla Schoonenberg
predikant Ontmoetingskerk, vice-voorzitter algemene kerkenraad
Cock de Waard
ouderling-kerkrentmeester, waarnemend scriba De Acker
Bob van der Deijl
ouderling Ontmoetingskerk
Ard de Graaf
Scriba Algemene Kerkenraad

Postadres: Brinkrijk 120, 2641 EK Pijnacker

06 23918073
 (vacant)
diaken De Acker
tonvanderstoepAlgemene Kerkenraad