Algemene Kerkenraad

Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw
Algemene Kerkenraad
t.a.v. Ard de Graaf, scriba
Brinkrijk 120
2641 EK Pijnacker
E: scriba@pknpijnackerdelfgauw.nl
T: 06-23918073

Moderamen (dagelijks bestuur)
voorzitter: John de Prieëlle 015-3692498
vicevoorzitter: ds. Carla Schoonenberg 06-19050530
scriba: Ard de Graaf 06-23918073

De Algemene Kerkenraad bestaat uit 9 leden. Uit elke wijkgemeente twee personen, waarbij er een evenwichtige verdeling is tussen predikanten, ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeester en diakanen. Daarnaast heeft in de Algemene Kerkenraad één ouderling met een bepaalde opdracht zitting. Dat is de scriba.
De Algemene Kerkenraad (AK) vergadert zes tot acht maal per jaar.

Samenstelling

Wouter van Aalst
Diaken de Acker; lid algemene kerkenraad
Mark van den Berge
ouderling-kerkrentmeester Kerk Delfgauw, lid Algemene Kerkenraad

bevestigd op 9 juli 2023

John de Prieëlle
ouderling en voorzitter Algemene Kerkenraad
Gerard de Ruiter
diaken Kerk Delfgauw, lid Algemene Kerkenraad
ds. M. Treuren
predikant Dorpskerk, lid Algemene Kerkenraad

Koningshof 1 2641 GT Pijnacker

015-3697721
ds. Carla Schoonenberg
predikant Ontmoetingskerk, vice-voorzitter Algemene Kerkenraad
Cock de Waard
ouderling-kerkrentmeester De Acker, lid Algemene Kerkenraad
Bob van der Deijl
ouderling Ontmoetingskerk, lid Algemene Kerkenraad
Ard de Graaf
Scriba Algemene Kerkenraad

Postadres: Brinkrijk 120, 2641 EK Pijnacker

06 23918073
tonvanderstoepAlgemene Kerkenraad