Algemene Kerkenraad

Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw
Algemene Kerkenraad
t.a.v. Ard de Graaf, scriba
Brinkrijk 120
2641 EK Pijnacker
E: scriba@pknpijnackerdelfgauw.nl
T: 06-23918073

Moderamen (dagelijks bestuur)

voorzitter: John de Prieëlle 015-3692498
vicevoorzitter: ds. Robert Stigter 06-43006247
scriba: Ard de Graaf 06-23918073

De Algemene Kerkenraad bestaat uit 9 leden. Uit elke wijkgemeente twee personen, waarbij er een evenwichtige verdeling is tussen predikanten, ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeester en diakanen. Daarnaast heeft in de Algemene Kerkenraad één ouderling met een bepaalde opdracht zitting. Dat is de scriba.
De Algemene Kerkenraad (AK) vergadert zes tot acht maal per jaar.

Samenstelling

John de Prieëlle
Voorzitter Algemene Kerkenraad, ouderling Dorpskerk
015-3692498
Hanneke Paling – Baas
ouderling ontmoetingskerk, lid algemene kerkenraad (vervanger bij afwezigheid 2e lid Ontmoetingskerk)
Gerard de Ruiter
diaken Kerk Delfgauw, lid Algemene Kerkenraad
ds. Robert Stigter
predikant Kerk Delfgauw, vicevoorzitter Algemene Kerkenraad

Delftsestraatweg 179a 2645 BA Delfgauw

06-43006247
ds. Jelke de Jong
predikant De Acker - voorzitter

Allendestraat 11 2807 RA Gouda

0617134777
Cock de Waard
ouderling-kerkrentmeester, lid Algemene Kerkenraad
Bob van der Deijl
ouderling Ontmoetingskerk, lid Algemene Kerkenraad
Ard de Graaf
Scriba Algemene Kerkenraad

Postadres: Brinkrijk 120, 2641 EK Pijnacker

06 23918073
 Ria Droppert
diaken De Acker , lid Algemene Kerkenraad
 John Blom
tot 4 dec. 2022: ouderling-kerkrentmeester Dorpskerk, lid Algemene Kerkenraad
tonvanderstoepAlgemene Kerkenraad