Kerkdienst voor en met mensen met een verstandelijke beperking

Hierbij wordt u/jij van harte uitgenodigd voor de kerkdienst voor en met mensen met een verstandelijke beperking. Iedereen is van harte welkom

Op zondag 20 januari 2019 om 15.00 in de Bethlehemkerk te Delft

Voorganger: dominee A. Vroomans. m.m.v. Hervormd Kerkkoor Delft o.l.v. Rob v. Efferink
Thema: “Het verloren schaap

De dienst gaat uit van de Protestantse Gemeente Delft (wijkgemeente Binnenstad-Vrijenban) in samenwerking met de Interkerkelijke Commissie voor Verstandelijk Gehandicapten (ICVG) te Delft e.o.

Contactpersoon voor deze dienst: Nienke Schmidt, tel 06-29369400