Kerkdienst voor mensen met beperking

Op zondagmiddag 1 maart 2020 vindt er in gebouw de Wipmolen Prof. Krausstraat 71b in Delft een bijzondere kerkdienst plaats.
Deze kerkdienst is aangepast voor mensen met een verstandelijke beperking.
De dienst begint om 15:00 uur en wordt geleid door dominee David Knibbe.
Het thema is: Als er een puzzelstukje ontbreekt

Medewerking wordt verleend door Muziekgroep `Samenspel’ onder leiding van Peter Rodenburg
Iedereen is van harte uitgenodigd om deze dienst mee te maken; in het bijzonder mensen met een verstandelijke beperking, hun familie of begeleiding en andere belangstellenden.
Deze bijzondere dienst is ook geschikt voor kinderen.

De kerkdienst gaat uit van de Protestantse kerk Delft in samenwerking met de Interkerkelijke Commissie Verstandelijk Gehandicapten. In deze Interkerkelijke Commissie zijn diverse kerkgenootschappen uit Delft en Pijnacker vertegenwoordigd.
Voor meer informatie over deze kerkdienst kan men contact opnemen met Joke Graafland 015-2561395