Kinderkerstfeest FF Anders

Lieve kinderen,

op zaterdag 12 december van 14.00 tot 16.00 uur zijn kinderen tussen 4 en 10 jaar van harte
welkom in de Ontmoetingskerk, Klapwijkseweg 91, Pijnacker.
We gaan kerststukjes, kerstlantaarntje en kerstversieringen maken, samen
zingen en praten over het Licht dat alle duisternis overwint.

In verband met de corona maatregelen vragen we de ouders om
aan de deur afscheid van hun kind(eren) te nemen en om 16.00 uur
weer buiten op hun kind te wachten.

Aanmelding graag van tevoren per e-mail vóór maandag 7 december.