PCOB, eerste bijeenkomst nieuwe seizoen

De PCOB, afd. Pijnacker-Nootdorp begint weer met haar gezellige maandelijkse bijeenkomsten.

Op donderdag 20 September komt mevrouw den Houter, schippersvrouw. Zij vertelt ons over het leven en werken op de binnenvaart. Als geboren landrot heeft u er waarschijnlijk weinig idee van dat het leven van mensen op een binnenvaartschip in bepaalde opzichten heel anders is dan het uwe.

  • Hoe ervaren kinderen dat?
  • Hoe is het om als man en vrouw de hele dag samen te zijn op een eilandje?
  • Hoe gaat dat als de kinderen naar school moeten?
  • Hoe ging het vroeger,en hoe gaat dat nu in deze tijd met moderne en grotere schepen?
  • Hoe gaat het met familie, vrienden, kerkbezoek, cursus of clubje?

Verder gedichten, anekdotes, en gelegenheid tot het stellen van vragen
Als er nog tijd is de vertoning van DVD`s:

  • Wat vaart daar: allerlei schepen en hun vrachten
  • De woonruimte van een modern schip.

U krijgt een kijkje achter de schermen van een beroepsgroep die vaak verschilt van anderen en toch ook weer zoveel overeenkomsten heeft met andere beroepsgroepen.
Schippers; het zijn net mensen!

De toegang is vrij; wij verwachten dus veel nieuwsgierigen.