PCOB: De geschiedenis van ’t Woudt

Op 16 november gaan we, de PCOB, vanaf 14.30 uur, in de Schakelaar, mr. dr. v.d. Helmlaan 11 te Pijnacker, duiken in de geschiedenis van ’t Woudt.

Dit onder leiding van de heer J.W. Moerman met zijn beamerpresentatie.

De rijke geschiedenis van het kleinste dorp van Nederland.

De spreker heeft de laatste jaren meerdere nieuwe ontdekkingen gedaan, die in zijn boek en in de lezing besproken worden. Hoewel ’t Woudt altijd klein is geweest, heeft het dorp een opvallend rijke geschiedenis. De boter en kaas werden zelfs in de Zuidelijke Nederlanden afgezet. De benoeming van de pastoor en later de predikant geschiedde op een opvallend democratische wijze. Het dorp heeft een aantal zeer bijzondere bewoners gehad, waaronder de welgeboren Adam van der Burch, predikanten, schoolmeesters en de Leidse portretschilder Woudanus.Jacques Moerman is een goede verteller; hij illustreert zijn lezing met vele fraaie beelden. In één avond passeren alle hoogtepunten uit de geschiedenis van ’t Woudt. Vooraf hebben we een kwartiertje om wat huishoudelijke zaken te regelen.