Zingen met Luther

Een week voordat het precies 500 jaar geleden is dat de Hervorming begon, op 25 oktober dus, een muziekavond in de R.K.-Kerk. U hoort vertellen over, kunt luisteren naar en samen zingen we liederen die Luther schreef voor de eredienst en thuis. Luther was enorm muzikaal, u zult ervan opkijken wat een kracht en vitaliteit er in zijn melodieën (en teksten) zit!

Voor de pauze volgen we met Luther op zijn gang door het kerkelijk jaar. We beginnen met 31 oktober en Allerheiligen, dan volgen Advent, Kerst en Pasen. U ontmoet Luther als kloosterling en als familieman, we staan stil bij verschillende fragmenten uit zijn biografie. Na de pauze gaat het, ook alweer door er praktisch mee bezig te zijn over Luther en de mis. Eigenlijk staat hij voor een protestantse mis!

Ds. Maarten Diepenbroek en organist Jeroen de Haan, beiden verbonden aan de Evangelisch Lutherse gemeente te Woerden, schilderen Luthers’ opvattingen over zingen en liturgie tegen de achtergrond van de Rooms-Katholieke eredienst. Wat u hopelijk ook ontdekt is dat Luthers’ liederen hun frisheid niet hebben verloren. Het belooft een boeiende, bijzondere oecumenische avond te worden.

Tijdstip:  woensdag 25 oktober 2017 om 20.00 uur.
Plaats: de H. Joannes de Dooperkerk