Bericht uit de Algemene Kerkenraad

De afgelopen maandag is veel gepraat over de toekomst van onze gemeente en het werk dat een commissie o.l.v. Jan Boer (KerkVitaal) hiervoor verzet heeft. De ideeën zijn besproken tijdens bijeenkomsten in de diverse wijken en zijn ook vastgelegd in een document.
Dit document is inmiddels al enige tijd te vinden op de website onder ‘Organisatie => Documenten’:
https://pknpijnackerdelfgauw.nl/organisatie/downloads/

Mochten er gemeenteleden zijn die willen reageren op het document en dat nog niet gedaan hebben, is dat mogelijk d.m.v. een bericht aan de scriba van de Algemene Kerkenraad, bij voorkeur per e-mail: scriba@pknpijnackerdelfgauw.nl. Reacties zijn welkom tot een week na het verschijnen van dit bericht.
Het postadres van de scriba is te vinden op de pagina van de Algemene Kerkenraad.