Communicatie

De middelen waarmee de Protestantse Gemeente gemeenteleden en anderen informeert zijn de volgende:
a. Centraal Contact.
Dit is het kerkblad, dat eenmaal in de twee weken verschijnt met alle informatie over de kerkelijke gemeenschap. Een abonnement op dit kerkblad kost € 20 per jaar.
b. De website, waarop u deze informatie hebt gevonden.
c. Een algemene folder met informatie over de Protestantse Gemeente van Pijnacker en Delfgauw.
d. In het huis-aan-huisblad Telstar zijn de tijden van de kerkdiensten en de namen van de voorgangers te vinden. Ook vindt u op dezelfde pagina een column van een van de predikanten of andere vertegenwoordigers van de kerken in Pijnacker
e. Tijdens de feestdagen vindt u extra informatie in de Telstar en soms geven wij een extra magazine uit.
f. Verder vindt u de Protestantse Gemeente samen met de andere kerken op de jaarmarkt in de maand juni in Pijnacker.

tonvanderstoepCommunicatie