Vieringen in Welzijnscentrum SWOP

op zondag, 05 maart 2017

Vrijdag 24 maart: viering, voorganger ds. C. Baljeu.

Een kopje koffie of thee staat voor u klaar vanaf 10 uur. Aanvang van de viering is 10.30 uur.

Vieringen in het Welzijnscentrum van het S.W.O.P. Keijzershof (gebouw Kwartel)

Evert NieuwkoopVieringen in Welzijnscentrum SWOP