Toerusting

Toerusting

De commissie Vorming en toerusting initieert en ondersteunt activiteiten die gemeenteleden helpen om hun roeping om als kinderen van God te leven vorm te geven.
tonvanderstoepToerusting