Gespreksgroep 65+

Eens in de zes weken komt een groep 65+ers (binnen- en buiten kerkelijken) bijeen voor een gesprek over levens- en geloofsvragen. Momenteel doen zij dit aan de hand van het boek De kunst van het ongelukkig zijn van Dirk de Wachter.

Contactpersonen: Mieke Hoek (015-3696066) en Willem Zuidhof (015-3694098)