Paasconcert RG Unity Choir

Op zaterdagavond 1 april is er van 20.00-21.30 uur in de Ontmoetingskerk een Paasconcert van het Rhythm & Gospel Unity Choir: zij zingen over Pasen en de Emmaüsgangers.