Schoolkerstviering m.m.v. Ackerweide – gaat niet door