De Geest gaat zijn eigen gang

De Geest gaat zijn eigen gang

We leven in Pinksteradvent. Wij verwachten de komst van de Heilige Geest. De Geest die voor ons pleit, die ons troost, die enthousiasmeert. Dit laatste betekent letterlijk: door God begeesterd. Zijn Geest die in mij werkt. De belofte van de Geest. De Geest is echter ongrijpbaar. Laten wij hem claimen door Pinkster- en Charismatische groeperingen? Voor deze groeperingen bestaat in onze kerken huivering. Anderen ervaren deze juist als zuivering. Voelen wij iets van zijn begeestering? Iets van zijn vernieuwing? Horen wij de Geest nog ritselen en knisperen?

Romeinen 14, 21: ‘Zij aan wie hij niet verkondigd is, zullen zien; zij die niet over hem hebben gehoord, zullen tot inzicht komen.’

Twee journalisten

In het onafhankelijke weekblad de Groene Amsterdammer is een boeiende briefwisseling geweest tussen twee journalisten over religie. Zij, zestiger, heeft spijt dat ze niets aan haar kinderen heeft meegegeven van haar katholieke opvoeding. ‘Het grootste gemis na de ontkerkelijking is’, zo stelt zij, ‘dat wij geen verlossing meer accepteren. Het enige wat dan overblijft is het slachtofferschap, voedingsbodem voor populisme’. Hij, vijftiger, behorend tot de intellectuele voorhoede van Nederland, waar het ‘not done’ is om religieus te zijn. Hij is gaan proefgeloven, en proefgeloven werd geloven. Maandelijks brengt hij verslag uit van zijn geloofsontwikkeling. Zijn laatste verslag begon met een intrigerende zin: ‘Het geloof dat van binnenuit wordt beleefd, ziet er flink anders uit dan het geloof dat van de buitenkant wordt bekeken.’

Twee filmmakers

Donderdag 11 mei jongstleden is de film ‘Hier ben ik’ uitgekomen: twee atheïstische filmmakers volgen een dominee in zijn werk. Sindsdien gaan beiden zondags geregeld naar de kerk van de hoofdrolspeler. Een van hen legt uit: ‘…wat je uit de Bijbel kunt putten, is ontzettend actueel en relevant. Er is een enorme behoefte aan zingeving, aan duiding van het leven die dieper gaat.’ ‘Een biljartclub bijvoorbeeld biedt gezellige troost’, zegt de ander, ‘voor mijn gevoel vind je in de kerk troost die reflecterend is voor de ziel. Dat gaat een spa dieper. Tevens word je in de kerk tegen de haren ingestreken.’

Een godsdienstwetenschapper

Een godsdienstwetenschapper (bestudeert alle godsdienst als fenomeen, terwijl hij niet in een geloofstraditie staat) uit België stelt: ‘…een sterk punt van het christendom is dat het zegt: religie heeft niet zozeer te maken met de gemeenschap waar u nu toe behoort, maar met de gemeenschap waar u toe kunt behoren. Iedereen kan christen worden, wij zijn allen kinderen van God.’

Jesaja 43, 19: ‘Zie, ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt?’

Ds. Cor Baljeu