Liturgie 12 maart 2023

op vrijdag, 10 maart 2023

Voorganger in deze dienst is Ria Keijzer-Meeuwse, Pastor in Bolnes,  aanvang 10:00 uur.
Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.
Via de link Beamer kunt u de beamer presentatie van deze dienst bekijken.

***

Orgelspel

Stilte

Intochtslied  1, 2 en 3   ‘Dit huis waar op de eerste dag …’,   tekst Han Hoekman, melodie Psalm 134

Groet en Bemoediging

Vervolg intochtslied  ‘God, laat het licht dat zo verschijnt’…’

Oog voor de bloemschikking

Kyriegebed:
– Gesproken en gezongen gebed met lied  463: 1, 2, 3, 5 en 8   ‘Licht in onze ogen,’
– Lied 675: 1   ‘Geest van hierboven’

Kindermoment: 40-dagen-tijd

Projectlied  ‘Wij zijn op weg,’   (twee coupletten op de melodie van Lied 536)

Schriftlezing  Johannes 4: 3 – 30    NBV21

Zingen  Lied 837: 1 en 2  ‘Iedereen zoekt U, jong of oud,

Verkondiging

Orgelspel

Zingen  ‘Lied van het levend water’   (tekst ds. Alfred Bronswijk, melodie lied 910)

Voorbeden

Aankondiging en  toelichting bij de collecten :
1e Collecte: OK Diaconie          > bestemd voor de Zorgkwekerij Pluk de Dag,  toelichting. 
2e Collecte: OK Kerk                   > bestemd voor het werk van de Ontmoetingskerk.

De collectes zijn via de Ontmoetingskerk App over te maken.

Slotlied  ‘Wij geloven in de liefde’   tekst Jacqueline Roelofs, melodie 103c

Zending en zegen (met gezongen: ‘Amen’)

Vervolg slotlied  ‘Wij geloven in een toekomst die op vrede is gericht.’

Orgelspel

Kees de JongLiturgie 12 maart 2023