Liturgie Witte Donderdag – 28 maart

Voorganger in deze Witte Donderdag dienst met avondmaal is ds. Carla Schoonenberg-Lems  aanvang 19:15 uur.

M.m.v. Voice of Praise o.l.v. Hanneke van Adrichem en op piano: Ruud Lems

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.
Via de link Beamer kunt u de beamer presentatie van deze dienst bekijken.

-x-x-x-

We beginnen in stilte

Openingswoorden

Zingen Psalmen Anders 81a ‘Loof uit volle borst

Stilstaan bij ‘Haast’

Openingsgebed gevolgd door de woorden:

V: Laat ons wegtrekken uit onderdrukking en slavernij.
A: Maak haast, o God.
V: Laat ons niet neerleggen bij de feiten, maar verandering brengen.
A: Maak haast, o God.
V: Laat ons op weg gaan, naar een nieuwe wereld.
A: Maak haast, o God.
V: Een wereld die diep in ons verlangen verborgen ligt.
A: Maak haast, o God.
V: Een wereld die ons de mond laat openvallen.
A: Maak haast, o God.
V: Laat ons gaan naar uw beloofde wereld.
A: Maak haast, o God.
V: Van waar we zijn tot waar we op hopen,
A: ga met ons mee.

Zingen Lied 566: 1, 2, 5 en 6 ‘Midden in de dood

Voice of Praise: voert het deel ‘Witte Donderdag’
uit van het paasoratorium ‘Als de graankorrel sterft’, tekst: Marijke de Bruijne

Na de lezing uit Marcus 14: 22 – 24 wordt er Brood en Wijn gedeeld,
tijdens de maaltijd is het stil
.

Voice of Praise: vervolg van het deel ‘Witte Donderdag’ uit ‘Als de graankorrel sterft’

Stilte

Gebed

Zingen Lied 568a ‘Ubi Caritas’ (4x)

Uitzending en vertrek in stilte

 -x-x-x-

Giften :
Avondmaalscollecte          > bestemd voor Kerk in Actie t.b.v. kwetsbare jongeren in Moldavië
De giften zijn via de Ontmoetingskerk App over te maken.