Wijkberichten 9 mei 2023

Ontmoetingskerk

Extra informatie bij de diensten
Het overzicht van de diensten staat  op de website.
Op de website vindt u onder  Nieuws  vanaf zaterdag de Liturgie met de koppelingen naar  kerkdienstgemist.nl, kerkomroep.nl en de collecten.

Uit de pastorie
Van harte wil ik u, namens ons gezin, bedanken voor de vele blijken van medeleven bij het overlijden van mijn moeder, onze schoonmoeder en oma. Heel bijzonder was het dat een aantal gemeenteleden de Dienst van Woord en Gebed in de Ledevaertkerk te Chaam hebben bijgewoond. Het was hartverwarmend om ons in zo’n periode van afscheid, verlies en verdriet omringd te mogen weten door deze troostende gebaren.
Ds. Carla Schoonenberg

Uit de Kerkenraad
Omdat de kerkenraadsvergadering plaatsvindt na het inlevermoment van deze kopij kijk ik dit keer graag even terug op het gemeenteberaad van zondag 23 april. Van het rapport ‘Toekomst van de Protestantse Gemeente Pijnacker en Delfgauw’ moest alleen het laatste gedeelte (over de fondsen) nog met onze wijkgemeente besproken worden. De fondsen op zich gaven niet veel aanleiding tot vragen maar de aanwending van die gelden alsmede de actuele stand van zaken des te meer. Velen hadden het verslag vanuit de Dorpskerk gelezen (waarin gevraagd naar de structurele solidariteit en een meerjarige financiële paragraaf) en konden zich daarin vinden. Zeker nu bekend is geworden dat wij op korte termijn niet één maar twee  predikantsvacatures hebben. Hoe gaan we daarmee om?
Onze scriba heeft een verslag van de bijeenkomst gemaakt en uiteraard gaan wij ook rapporteren aan de AK. De AK hoopt de reacties van de vier wijkgemeenten op korte termijn te ontvangen zodat er in hun vergadering van donderdag 11 mei wellicht al over gesproken kan worden. We houden u op de hoogte.
Bob van der Deijl, voorzitter
06-54987630 of bobdeijl@gmail.com

Lunchconcerten
Gedurende de looptijd van deze CC is er weer een lunchconcert en wel op 21 mei a.s.
Dit keer komt Bert den Hertog orgel spelen en zijn zus Maria den Hertog zingt een aantal werken mee.
Zie hier het complete Programma van 2023.

 Pastoraat
Stelt u een bezoek op prijs? Bel of mail  naar ds. Carla Schoonenberg via  06 -19 050 530  of mail dominee@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl  voor een afspraak..

Verjaardagen vanaf 80 jaar
Mevr. S.J. Zuidhof – Moesker  wordt 16 mei 87 jaar
Mevr. G.J. Schoppink – de Blieck  wordt 91 jaar op 17 mei
Mevr. P.J. Bloemendaal – Eijgenraam  wordt 19 mei 84 jaar
Mevr. J.T. van der Kooij – van Atten  wordt 95 jaar op 27 mei
Mevr. A. Gierveld  wordt 27 mei 83 jaar
Alle jarigen van harte gefeliciteerd.

Huwelijksjubileum
Dhr. en mevr. Philipse – van Ieperen  zijn 28 mei 64 jaar getrouwd
Dhr. en mevr. Zuidhof – Moesker  zijn 62 jaar getrouwd op 30 mei
Hartelijk gefeliciteerd.

> Opmerking: Voor een kaartje o.i.d. zijn de volledige adressen verkrijgbaar bij de scriba.< 

Agenda
Zondag 14 mei 11.15 uur Oefenen Taizéliederen in zaal 2.
Dinsdag 16 mei 10.00 uur Gespreksgroep Open Deur, zaal 1
Dinsdag 16 mei 10.30 uur koffie drinken in de hal van de kerk.
Zondag 21 mei 10.30 uur Presentatie Maria door Anja Brand, Pastorie H.Joannes de Dooperkerk
Zondag 21 mei 19.00 uur Taizédienst, Dorpskerk
Woensdag 24 mei 14.30 uur Ouderensociëteit Ons Honk, De Acker
Woensdag 24 mei 18.30 uur Ontmoetingsmaaltijd, aanmelden via ontmoetingsmaaltijden@gmail.com
Donderdag 25 mei 8.30 uur Bezoek kerk leerlingen Ackerweide en Beatrixschool
Vrijdag 26 mei 10.30 uur Kerkdienst  Weidevogelhof, Welzijnscentrum Keizershof, Floralaan 102.
Zaterdag 27 mei 14.00 uur FFAnders, Ontmoetingskerk
Dinsdag 30 mei 10.30 uur koffie drinken in de hal van de kerk.

Heeft u een bericht voor Centraal Contact, beamer of website Laat het weten!
via scriba@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl

Met vriendelijke groet, Betty Bos-Lak (scriba)