Liturgie 7 mei 2023

Voorganger in deze dienst is ds. Piet Schelling uit Monster aanvang 10:00 uur.
Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.
Via de link Beamer kunt u de beamer presentatie van deze dienst bekijken.


Orgelspel

Stilte

Intochtslied  Psalm 66: 1 en 7  ‘Breek, aarde, uit in jubelzangen’

Groet

Bemoediging en Drempelgebed – na elke intentie zingen we het refrein van Lied 295:
Wek uw kracht en kom ons bevrijden’

Kyriegebed

Glorialied  281: 6, 8, 9 en 10

Zingend gebed bij de opening van de bijbel :  Lied 281: 10

Kindermoment 

Bij de lezingen en de uitleg …

Lied voorafgaand aan de lezingen: Lied 283: 1 en 4  ‘In de veelheid van geluiden…’

Schriftlezingen  Micha 6: 6 – 8   en   Petrus 3: 8 – 12

Zingen  Lied: 906: 7 en 8   ‘Maak mij recht eenvoudig…’

Schriftlezing  Johannes 14: 8 -13  – door lector

Zingen  Lied: 23c: 1, 2 en 5   ‘Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij’

Verkondiging

Orgelspel

Zingen  Lied: ‘Kies het goede’   een lied bij het thema van vandaag
(tekst: Piet Schelling; melodie ‘What a friend we have in Jesus’)

Dankzegging en Voorbeden

Toelichting op de Inzameling van de gaven:

1e Collecte: OK Diaconie          > bestemd bestemd voor Pijnackernaren helpen Armenië, toelichting. 
2e Collecte: OK Kerk                   > bestemd voor het werk van de Ontmoetingskerk.
> De collectes zijn ook via de Ontmoetingskerk App over te maken.

Slotlied  In de strengen van ons leven
                (Tekst: Piet Schelling; melodie: J. Hughes, 1873-1932)

Zending en Zegen, afgesloten met het gezongen ‘Amen’, lied 431 b

Orgelspel