Wie is wie?

Sjef Rullens Ontmoetingskerk
Sjef Rullens
ouderling-kerkrentmeester Ontmoetingskerk, lid moderamen algemene kerkenraad
Ria van der Vliet
diaken Dorpskerk
vacature
Predikant
predikant Ontmoetingskerk
Petra Krijgsheld
ouderling De Acker, scriba Algemene Kerkenraad

Postadres: Westlaan 7, 2641 DS Pijnacker

015-3640108
Kees Weerheim
ouderling-kerkrentmeester Dorpskerk
Kees Kuiper
diaken Dorpskerk, penningmeester College van Diakenen
John de Prieëlle
ouderling Dorpskerk, voorzitter Algemene Kerkenraad
015-3692498
Irinda de Groen
diaken Kerk Delfgauw
Eleen Kranenburg
ouderling De Acker, lid beraad van Kerken
ds. Robert Stigter
predikant Kerk Delfgauw

Delftsestraatweg 179a 2645 BA Delfgauw

06-43006247
ds. M. Treuren
predikant Dorpskerk, vice-voorzitter Algemene Kerkenraad

Koningshof 1 2641 GT Pijnacker

015-3697721
ds. Jelke de Jong
predikant De Acker

Spaerwoude 8 2641 RZ Pijnacker

015-3611613
Daan Notenboom
diaken De Acker
Cock de Waard
ouderling-kerkrentmeester, waarnemend scriba De Acker
Christel Wesdorp
ouderling-kerkrentmeester Kerk Delfgauw
adminWie is wie?