Paasgroetenactie

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gedetineerden in Nederland en aan Nederlanders in buitenlandse gevangenissen. De afbeelding op de kaart is gemaakt door een gedetineerde vrouw in Zwolle. Ze beeldt daarmee uit dat Jezus’ opstanding de weg opent vanuit het donker naar het licht.

Ook PKN Pijnacker-Delfgauw doet mee aan de Paasgroetenactie. Op 3 en zo nodig ook op 10 maart worden de kaarten na de dienst uitgereikt. Op 10 en 17 maart kunnen de kaarten weer ingeleverd worden. In de paasdienst zullen de kaarten in de gevangenis van Zaanstad worden uitgereikt.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart ontvangen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet hen erg goed doet.

Meer informatie over de Paasgroetenactie is te vinden op protestantsekerk.nl/paasgroetenactie. We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen! Hartelijk dank!

Namens het college van diakenen;
Wilma Hagenaar