Uw financiële bijdrage aan diaconaal werk: hartelijk dank!

In het voorjaar heeft u een brief of email ontvangen van de Diaconie met het verzoek om een financiële bijdrage te leveren aan het werk van de Diaconie.

Wij willen iedereen hartelijk danken voor de bijdragen die we tot nu toe hebben ontvangen. Met uw giften hebben we het plaatselijk diaconaal werk en acties kunnen steunen, maar ook donaties kunnen doen aan goede doelen in binnen- en buitenland.

Mocht u een toezegging voor een financiële bijdrage hebben gedaan, maar is het overmaken er bij ingeschoten, dan kunt u uw bijdrage alsnog overmaken op rekeningnummer NL50 INGB 0000 2164 97. Uiteraard zijn ook giften zonder toezegging van harte welkom!

In maart 2022 zullen wij ook dan weer van u een financiële bijdrage vragen.

Als Diaconie willen wij u hartelijk danken voor uw bijdrage.
Namens het College van Diakenen,
Lennart de Prieëlle (voorzitter)