ZWO-bericht

  • Susan Shrestha. In de gezamenlijke dienst van 18 juni jl. konden we het goede nieuws brengen dat Susans visum door de Maleisische autoriteiten toch verlengd is tot het eind van dit jaar. “Praise the Lord !“, schreef ze , want nu kan ze haar studie aan de MBS, de Bijbelschool in Kuala Lumpur, op normale wijze afmaken. Ze is daar erg blij om en bedankt ons voor alle meeleven en gebed.
  • Postzegels, ansichtkaarten en (oud-) gereedschap zijn nog steeds heel welkom! De laatste tijd komt er niet zoveel binnen. Dus speur nog eens in oude dozen naar kaarten of naar ongebruikt gereedschap, en lever ze bij ons in, a.u.b.
  • Vertrouwen. Thijs en Marike Blok, tot begin dit jaar theologiedocenten in Zambia, vertellen hoe vorig jaar 9 studenten daar afstudeerden voor predikant. De praktijk is dat het Synodebestuur van de Reformed Church hen dan een gemeente aanwijst. Op die keuze hebben ze zelf als toekomstig predikant geen invloed. Soms is zelfs de vraag: is er wel een huis beschikbaar? En is er wel water? En elektriciteit? Heel veel onzekerheid dus. Toch gaan deze mensen vol vertrouwen er heen, want zeggen ze: “God will provide”, God zal er in voorzien……

De ZWO-commissie.