Abonnement per automatische incasso

Wij willen al de leden er nog een keer extra op wijzen, dat het jaarlijkse abonnementsgeld per automatische incasso wordt geïnd. Dus wij verzoeken u om in het nieuwe jaar, niet zelf geld over te maken, behalve als dit door de administratie om wat voor reden dan ook aan u wordt gevraagd.