Actie Kerkbalans 2024 (AKB)

In januari start de Actie Kerkbalans, waarbij u gevraagd wordt een financiële bijdrage te geven aan de instandhouding van de kerk en het vele werk dat uw kerk in de wijk verricht. Eigenlijk is het een blijk van waardering: wat is uw kerk in uw wijk u waard? Het diaconale werk, het ziekenbezoek, de thuisbezoeken waar dat wenselijk is, het dopen, belijdenis doen, trouwen, begraven, het lenigen van psychische nood, het gemeenschap met elkaar zijn en omzien naar elkaar.

Wie dit leest, begrijpt wel wat we bedoelen. En zal meestal ook wel naar vermogen bijdragen. Maar er zijn veel gemeenteleden die we niet meer bereiken, die weinig naar de kerk komen en met wie de kerk minder een band heeft. Daarom: praat er vooral ook met anderen over: “wat is de kerk u waard? Ook als u niet wekelijks komt, u wilt toch ook dat de kerk bovengenoemde kan blijven doen?! Help dan de kerkelijke gemeenschap zoals we die kennen in stand te houden”.

Dat zijn lastige gesprekken, dat is waar, maar die gesprekken zijn nodig.

We hopen natuurlijk dat u in staat bent meer te geven dan afgelopen jaar. En de inflatie meerekent. Voor een ieder vestigen we graag nog even op de mogelijkheden meer te geven zonder dat het u meer kost:
Als u een bijdrage of gift voor de kerk geeft betaalt de fiscus voor een deel mee. Er zijn twee
mogelijkheden:

  • een gewone gift. Bij een gift aan de kerk kunt u deze aftrekken bij de inkomstenbelasting. Hier geldt wel een drempel, namelijk 1% van het drempelinkomen; de maximale aftrek bedraagt 10% van dit drempelinkomen.
  • een periodieke gift. Als u via een schriftelijke overeenkomst met de kerk vastlegt dat u voor minimaal 5 jaar eenzelfde bedrag schenkt, is dit volledig aftrekbaar. Voor een formulier kunt u terecht op de website van PGPD (formulieren).

Voor meer informatie: https://pknpijnackerdelfgauw.nl/steun-ons/