Actie Kerkbalans 2024

Geef vandaag voor de kerk van morgen
Actie Kerkbalans 2024 komt eraan

In januari doet onze gemeente uiteraard weer mee aan de Actie Kerkbalans 2024. Tijdens deze actieperiode zullen we u als kerkleden om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2024 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de Actie is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.
Want ook in de toekomst willen we samen kerk-zijn en naar elkaar omzien. Van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben.
Daar hebben we uw steun bij nodig. Als kerk krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van u als lid van de gemeente is noodzakelijk om te kunnen bestaan.

Voor 15 januari ontvangt u daarom een mail of brief met het verzoek om bij te dragen. We vertrouwen erop dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kan de kerk van waarde blijven voor al haar leden en plannen maken voor de toekomst. Daarbij kunnen we niet voorbijgaan aan de economische ontwikkelingen die ook ons als Kerk raken:

  • De inflatie treft de kerk net zo hard als andere sectoren
  • De hoge energieprijzen treffen de kerk onevenredig hard door het beperkte gebruik van de gebouwen.

Ondanks forse bezuinigingen hebben wij de begroting niet in evenwicht gekregen; daarom doen wij dan ook een beroep op u om waar dat mogelijk is, uw bijdrage hierop aan te passen.
Overigens kunt u naast de nog toegezegde bedragen voor 2023 ook uw financiële meevallers van afgelopen jaar doneren! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat; op naar de kerk van morgen!

College van Kerkrentmeesters