Berichten uit de Algemene Kerkenraad

Begrotingen 2024

De begrotingen PGPD, Diaconie en Begraafplaats zijn tijdens de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 23 oktober 2023 voorlopig vastgesteld. Deze stukken zijn te vinden op de pagina ‘documenten‘ van deze website. Gemeenteleden worden van harte uitgenodigd om te reageren. We roepen wel dringend op eventuele reacties kort en bondig te formuleren en te beperken tot hoofdzaken.

Reacties kunnen tot en met dinsdag 21 november 2023 aan de scriba worden gemaild: scriba@pknpijnackerdelfgauw.nl.
Voor wie liever een brief stuurt, zijn de hier de adresgegevens van de scriba te vinden.

Wie een papieren versie van de documenten wenst te ontvangen, kan zich ook wenden tot de scriba.

Privacyverklaring

Als kerkelijke gemeente zijn wij ook gehouden aan de regelgeving aangaande privacy, de AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hoe we dat doen is vastgelegd in de privacyverklaring. Deze was inmiddels een aantal jaren oud en er was behoefte aan wat toevoegingen, o.a. met betrekking tot de geïntroduceerde kerk-apps en livestreams. Op de website is de nieuwe versie hier te vinden. Deze is in de AK-vergadering van oktober 2023 vastgesteld. Voor enige weken is ook een versie geplaatst waar de wijzigingen t.o.v. de vorige versie duidelijk gemarkeerd zijn.

Nieuwe voorzitter gezocht

Na vele jaren zal John de Prieëlle de spreekwoordelijke voorzittershamer van de Algemene Kerkenraad neerleggen. We zoeken een opvolger. Het is een taak in het (bestuurlijke) hart van onze gemeente. De voorzitter leidt per jaar zo’n 8 vergaderingen van de AK. Deze vergaderingen worden voorbereid door het moderamen (dagelijks bestuur van 3 personen). Afstemming vindt verder voornamelijk via e-mail en WhatsApp plaats. De scriba (secretaris) ondersteunt de voorzitter met allerlei administratieve zaken. De voorzitter voert daarnaast gesprekken waar nodig: met gemeenteleden, redactie Centraal Contact, vertegenwoordigers landelijke PKN. Dit gebeurt op ad-hoc basis, naar behoefte en ze tellen op tot een aantal malen per jaar. De voorzitter kan met gevoel (soms complexe) gesprekken leiden en heeft affiniteit met een procesmatige aanpak, maar verliest daarbij niet uit het oog dat we aan het werk zijn in Gods wijngaard.

Mocht u meelevende gemeenteleden kennen die deze taak op zich zouden kunnen nemen of bent u er zelf een, schroom dan niet om contact op te nemen met de scriba.