Aktie KerkBalans 2023

De Aktie KerkBalans 2023 heeft tot en met 9 februari € 321.500,- aan toezeggingen opgeleverd, voor de totale Protestantse Gemeente. Gezien het feit dat we met een nieuw AKB systeem werken en een aantal ‘aanloop’ problemen tegenkomen, zijn we blij met het resultaat tot nu toe. Dank zij u bijeengebracht, waarvoor heel hartelijk dank!

De response op de email verzendactie van begin januari is gelukkig goed te noemen. Velen hebben via de toezeggingslink hun bijdrage kenbaar gemaakt. Voor de mensen die nog niet gereageerd hebben, volgt deze week een herinnering email met het verzoek hun toezegging in het systeem in te voeren. Het is zeer eenvoudig om de toezegging op deze manier te doen, maar als u problemen ervaart, schroom dan niet om met de kerkrentmeester van uw wijk (die hieronder staan) contact op te nemen om u te helpen. Dit doen we graag!

Voor de mensen die hun toezegging via automatische incasso betalen: het is helaas niet gelukt om de automatische incasso van januari, ook in januari uit te voeren. Deze incasso is afgelopen maandag 13 februari uitgevoerd. De incasso van februari wordt rond 28 februari uitgevoerd. Vanaf maart zal dit elke maand rond de 25ste van de maand zijn.

De mensen die vorig jaar nieuw ingekomen zijn in de gemeente, en waar het email adres bekend van is, worden komende periode benaderd voor hun toezegging. Helaas zijn zij niet meegenomen in de eerste emailronde,.

Mocht u de AKB uitnodigingsbrief hebben ontvangen en u heeft hem nog niet ingeleverd, dan zouden we erg blij zijn als u de brief alsnog bij uw kerkrentmeester wilt inleveren, zij zorgen er voor dat de brief op de juiste plek terecht komt.

Per wijkgemeente wordt u op de hoogte gehouden wat de stand van zaken is. Dit wordt gedaan via regelmatige updates. Hiermee is ook te bekijken of en welke acties er ondernomen moeten worden om alle plannen van dit jaar door te laten gaan. Het kan dus zo zijn dat er in de loop van het jaar een aparte actie wordt opgestart ten behoeve van een bepaald specifiek project in de wijkgemeente. Hiermee wordt dan heel gericht geld ingezameld voor dat ene specifiek doel.

Voor vragen over invullen en andere AKB zaken kunt u contact opnemen:
– email: kerkbalans@pknpijnackerdelfgauw.nl
– per wijk:

  • Arlo van Vliet, kerkrentmeester De Acker mailadres: arlovanvliet@icloud.com, telefoon: 06-53540030
  • Kees Weerheim, kerkrentmeester Dorpskerk mailadres: kees@weerheimtransport.nl, telefoon: 06-51127784
  • Rinie Hordijk, kerkrentmeester Kerk Delfgauw mailadres: hhordijk@hetnet.nl, telefoon: 06- 55 935 834
  • Dirk Vermeijden, kerkrentmeester Ontmoetingskerk mailadres: davbeheer@gmail.com, telefoon: 06-53179180

Uw bijdrage is en blijft van onschatbare waarde. Zonder uw bijdrage kunnen we niet. Met elkaar zijn we Kerk in Pijnacker-Delfgauw.
Wilt u later dit jaar alsnog extra bijdrage doen, dan kan dat. Heel graag zelfs. U gebruikt hiervoor het AKB rekeningnummer: NL12RABO0373727356 onder vermelding van “extra bijdrage AKB”

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Arlo van Vliet