Aktie KerkBalans 2023

De Actie KerkBalans is nu een paar weken onderweg. Via email zijn veel mensen bereikt en zijn al een groot aantal toezeggingen en betalingen gedaan, waarvoor hartelijk dank!
Zoals bij elke verandering komen er ook uitdagingen voor met dit nieuwe systeem:

 • bij een aantal mensen is de AKB email in de spam terecht gekomen. Als u nog geen mail ontvangen heeft en wel een emailadres aan de kerk heeft doorgegeven, kijkt u dan svp in de ‘spambox-ongewenste emails’
 • in de email is een link naar een beveiligde, persoonlijke pagina, hier kunt u uw toezegging in plaatsen. U heeft geen account aan te maken.

U heeft 3 opties: iDeal betaling, incasso of overige.

 • de iDeal optie is nieuw. Door hiervoor te kiezen, kunt u gelijk uw toezegging overmaken. U plaatst hiertoe een kruisje in het veld; Direct bijdrage middels iDeal.

Wilt u uw toezegging over meer termijnen betalen, dan kunt u gebruik maken van een van de hierna volgende opties.

 • Incasso. Bij deze optie wordt het toegezegde bedrag op de aangegeven termijn van uw rekening afgeschreven.
 • Overige. Bij deze optie maakt u zelf het toegezegde bedrag op de aangegeven termijn onder vermelding van het betalingskenmerk uit de kolom betaalwijze over aan de kerk.

Indien u problemen ondervindt met het invullen van de AKB toezegging, neemt u dan alstublieft contact op met de kerkrentmeester van uw wijk, zie hieronder. Of stuur een email naar kerkbalans@pknpijnackerdelfgauw.nl. Zij kunnen u verder helpen met invullen en indien gewenst komen ze ook bij u thuis.

De brievenronde is ook gestart, met dank aan de vele lopers komen er brieven bij de mensen waar hun mailadres niet bekend van is. Op 30 januari gaan we de dan weer opgehaalde brieven invoeren in het LRP systeem.

Voor vragen over invullen en andere AKB zaken kunt u contact opnemen:

 • email: kerkbalans@pknpijnackerdelfgauw.nl
 • per wijk: 
  • Arlo van Vliet, kerkrentmeester De Acker mailadres: arlovanvliet@icloud.com, telefoon: 06-53540030
  • Kees Weerheim, kerkrentmeester Dorpskerk mailadres: kees@weerheimtransport.nl, telefoon: 06-51127784
  • Rinie Hordijk, kerkrentmeester Kerk Delfgauw ? mailadres: hhordijk@hetnet.nl, telefoon: 06-55935845
  • Dirk Vermeijden, kerkrentmeester Ontmoetingskerk mailadres: davbeheer@gmail.com, telefoon: 06-53179180

De stand voor alle wijkgemeentes gezamenlijk per 19 januari is € 228.158,-  Alle toezeggers heel hartelijk dank, u maakt het mogelijk om samen kerk te zijn in de samenleving!
Dit jaar is begroot voor inkomsten AKB € 398.000,- In elke wijk is een presentatie geweest over de wijkbegroting en uitgaves. Over alle 4 de wijken is er een verwacht tekort van circa € 190.000,-

U begrijpt dat er nog veel geld nodig is om alle plannen door te laten gaan.

Uw bijdrage is en blijft van onschatbare waarde. Wilt u later dit jaar alsnog extra bijdrage doen, dan kan dat. Heel graag zelfs. U gebruikt hiervoor het AKB rekeningnummer: NL12RABO0373727356 onder vermelding van “extra bijdrage AKB”

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Arlo van Vliet