Bernard en Janetta van den Bosch voor goed naar Nederland

Bernard en Janetta van den Bosch zijn zaterdag 9 juli samen met hun jongste zoon Abel voor goed naar Nederland teruggekeerd. Na 16 jaar zit hun missie in Afrika er op.
Het begon in Madagaskar bij de MAF, de Zendingsvliegdienst, gevolgd door 4 jaar in Tsjaad, toen nogmaals een periode in Madagaskar, en tenslotte 5 jaar op het hospitaalschip de Africa Mercy.
Sinds januari ligt het schip in Dakar, in Senegal, waar begin juni de Global Mercy, het gloednieuwe zusterschip ook aanmeerde: een bijzonder gezicht om beide schepen aan de kade te zien liggen! Een groot feest volgde. Bernard mocht de fakkel – symbool van het spreiden van hoop en genezing – vanuit de Africa Mercy naar de Global Mercy dragen om daar ook de fakkel aan te steken. Daarna was er een prachtige dienst van gebed en lofprijzing. Voor Janetta en Bernard was dit een geweldig hoogtepunt zo vlak voor hun afscheid!
Voorlopig gaan ze in Pijnacker wonen, vakantie houden en tot rust komen. Verder wennen aan de nieuwe situatie en op zoek naar een baan. Ze hebben er alle vertrouwen in dat God hen ook hier weer zal leiden.
Ze vragen ons mee te bidden dat het werk van Mercy Ships gewoon doorgaat, zowel medisch als geestelijk.

Tenslotte:
op zondag 28 augustus vindt hun terugkomdienst plaats om 10.00 uur in de Marcuskerk in Delft. Iedereen is daar welkom!

Hans den Boer.