Uw financiële bijdrage aan diaconaal werk: hartelijk dank!

Afgelopen maart heeft u een brief of email ontvangen van de Diaconie met het verzoek om een financiële bijdrage te leveren aan het werk van de Diaconie.

Wij willen iedereen hartelijk danken voor de bijdragen die we tot nu toe hebben ontvangen! Met uw gift ondersteunen we het plaatselijk diaconaal werk en acties, en doneren we geld aan goede doelen in binnen- en buitenland.

En mocht u nog een gift willen overmaken, u bent van harte uitgenodigd. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL50 INGB 0000 2164 97.

Als Diaconie willen wij u hartelijk danken voor uw bijdrage.

Namens het College van Diakenen,
Lennart de Prieëlle (voorzitter)