Messiaans verlangen

‘Ik hoop dat Jezus snel komt, zei een gemeentelid. Ik verwacht Hem. De mensen kijken me vaak lodderig wanneer ik dat zeg. Meen je dat nou? We hebben het toch goed?’ Op die gedachte betrapte ik me ook. ‘Niet nu. ’t Is deze zondag net zulk mooi weer. De zon schijnt. We kunnen buiten zitten in de tuin!’
Dòe ik het eigenlijk goed? Die vraag welt ook altijd in me op. Komende zondag een feestelijk jubileum. Maar in die 25 jaar heb ik er toch ook vaak stevig naast gezeten. ‘Je kunt bouwen met goud, zegt Paulus, met zilver, met hout.’ Ja, maar wie zegt dat het geen stro was? Een strovuur dat er in me brandde!
‘Niemand die dat beoordelen kan. Ik beoordeel mezelf niet eens!’ Met het fragment waarin die woorden staan, ben ik door ds. Kool bevestigd. (I Kor.4:1-5) De Heer zal het aan het daglicht brengen!
Wat ik wel merk is dat ik harder loop. Ik haast me. Onafgebroken. Alsof ik in de jaren die resten nog zoveel mogelijk wil doen. Ik ben soms veel te druk tijdens de diensten. Ik voel heel sterk de druk van deze tijd.
Er is zo ontzaglijk veel onrecht en lijden in de wereld. Ook in ieders nabije omgeving is er zoveel pijn. De problemen lijken steeds groter en uitzichtslozer te worden. Alleen de Heer Jezus Christus kan die oplossen. Hij kan de verlossing brengen. Ja, daar hoop ik ook vurig op.
In Matth.24 heeft Jezus het over de weeën die aan de verlossing voorafgaan. De krampen, het zuchten dat de schepping doortrekt voor zijn komst. Ik zie de corona-pandemie als zo’n wee, de klimaatscrisis, de sprinkhanen, de honger, het alsmaar toenemende geweld en de dreiging daarvan.
‘Omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen’, zegt Jezus. (Matth.24: 12) Dat is pas goed onrustbarend! Je zou je terugtrekken op je eiland. Je kop in het zand steken. ‘Ons gaat het gelukkig nog goed’. Maar de Heer bindt ons iets heel anders op het hart.
Waar het opaan komt, is te volharden. (vs.13) Waarin? In de liefde. In het doen van de Wet. In de navolging van Christus. Niet somberen dus. Je opsluiten in een veilig isolement. Nee, probeer overal, in iedere situatie, iets bij te dragen. Verbind je met je medemens in nood. Jezus roept ons op om licht en warmte te verspreiden. Dat kan!
Want Hij heeft het verschil gemaakt! Dat hoop ik de komende jaren blijvend uit de dragen. Het oneindig verschil dat zijn verzoenend lijden en sterven en de triomf van zijn liefde in je leven maakt. De Rechter komt. Hij staat voor de deur. Hij is de Redder die de oplossing zal brengen.

ds. Treuren