Zoek de vrede voor de stad. Bid voor de stad.

Lezen: Jeremia 29, 1-14.

Dat klinkt streng, als een gebod. Het is bedoeld als een opdracht vanuit verlangen. Verlangen met betrekking tot stad en ommelanden, want de stad kan niet zonder het dorp en het dorp niet zonder de stad.

De stad is een plek van sociaal onrecht, verwildering, een  plek van kwaad en leugens, corruptie en bedrog. Die donkere oorden laat God niet los. Ook daar wil Hij zijn. Ook in deze oorden wil Hij zijn gemeente bouwen. Volgens Tim Killer is de stad in onze tijd een belangrijk instrument van de Geest om de moderne mens te bereiken.

Vrede / Shaloom, is een woord met brede betekenis. Het gaat zowel over de vrede met God door de verzoening van Christus, maar ook over aards en maatschappelijk welzijn vanuit de liefde van Christus. Vanuit geloofsverbondenheid met Hem. Een leven met de focus op Jezus.

Hoe kijk je dan naar je omgeving: woon, werk, school? Vanuit welke grondhouding? De gezindheid van Jezus geeft bewogenheid, liefde, betrokkenheid. Insluiting, in plaats van uitsluiting. Als je, gefocust op Jezus, leert luisteren en kijken, wat ga je dan zien? Wie kun je dan in het oog krijgen? Verslaafden, danklozen, mensen met een beperking, zoekers, studenten, zakenmensen, prostituees, toeristen, drugsverslaafden etc.

‘Bid voor de stad’. Bidden geeft betrokkenheid. Waar je voor bidt, raak je op betrokken. Biddende handen reiken ver. Ze raken Gods handen. Ze raken niet alleen het heden, ook de toekomst. Bid, met het oog op het missionaire werk, dat de Geest het voorbereidend werk zal doen in de wijkgemeenten en in ons dorp.

De rijkdom van bidden is dat de zegen terugkeert bij jou als bidder. Bid voor de stad, ‘want in haar vrede zult u vrede hebben’ (HSV). Als het Babel goed gaat, is het leven er in ieder geval dragelijk. Haar vrede is uw vrede. Iets dergelijks hoor je Paulus ook zeggen: ‘Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid. Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Redder, die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen’, (1 Tim. 2, 3-4).

‘Zoek de vrede voor de stad’. ‘Bid voor de stad’. Dit verlangen wordt gevoed vanuit het verlangen van God die wil dat alle mensen gered worden. Dit is hopelijk niet alleen ons persoonlijk verlangen, maar ook het collectieve verlangen van ons als christelijke gemeente in Pijnacker en Delfgauw:  Gods liefde in onze context zichtbaar maken.

Ds. Jelke de Jong.