College van Diakenen zoekt een scriba!

Het College van Diakenen coördineert de diaconale werkzaamheden in de vier wijkgemeenten.
We zoeken iemand die het leuk vindt om samen met de voorzitter en penningmeester de vergaderingen van het College van Diakenen voor te bereiden. Aan deze vergaderingen nemen de diakenen uit de vier wijkgemeenten deel. Deze vergaderingen vinden 8 keer per jaar plaats.

De volgende taken horen bij de scriba:
• Lid van het moderamen (‘dagelijks’ bestuur) van het College, samen met voorzitter en penningmeester.
• Opstellen van de agenda voor de vergaderingen in overleg met de andere leden van het moderamen.
• Uitnodiging sturen voor de vergaderingen met de daarbij behorende vergaderstukken.
• Vergaderrooster maken.
• Bijhouden van het takenoverzicht van het College.
• Het afhandelen van actiepunten uit de vergaderingen die zijn toegewezen aan de secretaris, waaronder het versturen van brieven / e-mails.

Lijkt het je leuk om als scriba een actieve bijdrage te leveren aan de werkzaamheden van het College van Diakenen en op die manier het ondersteunen van onze medemens, dan kan je contact opnemen met:

Lennart de Prieëlle, voorzitter, 06-28437184
Roel van den Hof, penningmeester, 015-2010424