Jaarmarkt Pijnacker, 24 juni 2023

Zaterdag 24 juni a.s. wordt er in het centrum van Pijnacker weer een jaarmarkt gehouden. Net als in voorgaande jaren heeft het Beraad van Kerken Pijnacker het initiatief genomen om daar te staan met een kraam.

Waarom?
We willen graag mensen vertellen over de liefde van God. Dat is best wel lastig en spannend… Wat we in ieder geval kunnen doen is er op de jaarmarkt zijn als kerken, met mensen in gesprek raken, vragen beantwoorden en op die manier iets van Gods liefde laten zien. We delen deze keer letterlijk zaadjes uit die geplant kunnen worden. We hopen dat er mooie ontmoetingen uit voortkomen.

Wat?
De voorbereidingen zijn in volle gang. Doet u mee, door:

  • op deze zaterdag bij de kraam te staan,
  • aan langslopende mensen een flyer uit te delen met een opmerking die tot nadenken stemt,
  • een gratis exemplaar van de Bijbel mee te geven (na een goed gesprek …),
  • mensen te attenderen op de Tiny-church (een kapelletje naast de kraam) en de mogelijkheid een kaarsje aan te steken.

Een praatje aanknopen is altijd spannend. Mocht u dat fijn vinden, dan krijgt u nog wat tips mee.
We zijn trouwens ook blij als er enkelen zijn die, in de loop van de dag, een thermoskan met koffie of iets dergelijks willen langsbrengen ….

Fijn als u mee doet! Meld u aan bij één van de contactpersonen en geef zo mogelijk aan of u 1 of 2 uur wilt meewerken en hoe laat op de dag, dan kunnen we een planning maken: