Dankdienst 14 april 2023

Voorganger in deze Dankdienst voor het leven van Willem Gijsbertus Huisman is ds. Carla Schoonenberg-Lems  aanvang 11:00 uur.
Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

Foto boven:  houtsnijwerk door Willem Huisman.


Orgelspel

Bij binnenkomst van de familie gaan we staan

Woord van welkom en opening

Zingen  Lied 466: 1 en 4  uit Hemelhoog   ‘Vaste rots van mijn behoud’

Openingsgebed

Terugblikken in liefdevolle herinnering:

Mariëtte, afscheid namens mama – een levensles in vier zinnen

Marianne, over het verzachten

Orgelspel, melodie van Psalm 23

De kleinkinderen,  Memories

Schriftlezing  Psalm 23   NBG51

Zingen Psalm 23b: 1, 3 en 5  ‘De Heer is mijn herder’

Gedicht voorgelezen door Marianne,  Herfst  van Rainer Maria Rilke

Schriftlezing  Romeinen 8:  31 – 39   NBG51

Gedicht voorgelezen door Anko,  Als daar muziek voor is  van Maria Vasalis

Overdenking  ‘Gods hand en onze handen’

Orgelspel

Zingen Lied 464 uit Hemelhoog   ‘Neem, Heer, mijn beide handen’

Plaatsen van de steen  in de Gedachteniswand

Dankgebed

Zingen Lied 415   ‘Zegen ons, Algoede’

Woorden ten uitgeleide

Orgelspel

 De dienst wordt afgesloten aan het graf op de begraafplaats Jaffa te Delft.