In Memoriam Lidy Zimmerman-Reints

Op 27 oktober 2020 is overleden Alida Margrietha Zimmerman-Reints, op 80 jarige leeftijd. Ze is geboren in Den Helder als oudste in het gezin van drie kinderen. Ze groeide op in Leiden en heeft daar ook haar latere echtgenoot Nico leren kennen. Samen kregen zij twee kinderen, Irene en Marco. Lidy was een actieve vrouw, ondernemend en betrokken: bij de mensen om haar heen en in vriendschappen, bij de wereldpolitiek , bij de Ontmoetingskerk via de Cantorij en het bezoekwerk en de diensten. Ze hield van poëzie en reizen, o.a. naar Canada waar Irene met haar gezin woont. In de laatste jaren is haar levenstempo afgenomen en werd haar levenswereld kleiner dan voorheen. Een ongelukkige val werd haar noodlottig.
Het leven van Lidy is grotendeels getekend door het dramatische verlies van Nico vanwege zijn zelfgekozen levenseinde in 1986. In 2014 kon Lidy in dit kerkblad schrijven dat de cirkel rond was, na 27 jaar onzekerheid. Er was een laatste rustplaats gevonden op Terschelling.
Tijdens de dankdienst voor haar leven stonden we stil bij de woorden van Prediker over het wisselend getij. Ook haar zus en haar zoon spraken herinneringen uit, de kleinkinderen lieten van zich horen. We hebben haar toevertrouwd aan de Eeuwige vanuit het geloof dat niemand valt, tenzij in Gods handen.
Ds. Carla Schoonenberg-Lems