Liturgie 2 april 2023

Voorganger in deze Palmzondag dienst is ds. Carla Schoonenberg-Lems  aanvang 10:00 uur.
Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.
Via de link Beamer kunt u de beamer presentatie van deze dienst bekijken.


Orgelspel

Stilte

Aanvangslied   Psalm 24: 1, 2 en 4  ‘De aarde en haar volheid zijn’

Groet en bemoediging

Kindermoment: Ontsteken van de kaars van de Kinderkerk & doven van de zesde kaars en voordracht.

Projectlied   ‘We zijn op weg, kom sluit je aan’   twee coupletten op de melodie van Lied 536

Kyriegebed, afgesloten met Lied 558: 1 en 2  ‘Jezus, om uw lijden groot’

Bij de bloemschikking  plus meditatieve tekst

Gebed bij de opening van de Schrift

Schriftlezing  Psalm 118: 1 – 2 en 19 – 29    NBV21

Zingen  Lied 435: 1  ‘Hef op uw hoofden, poorten wijd!’

Schriftlezing  Matteüs 21: 1 – 11   NBV21

Acclamatie 
v:  Woorden van leven, een weg om te gaan
g:  Jezus Messias

Zingen  Lied 435: 4  ‘ Hef op uw hoofden, poorten wijd!’

Verkondiging

Orgelspel

Zingen Lied 551   ‘Hosanna, hosanna’

Gebeden

Toelichting bij de inzameling van de gaven :
1e Collecte: OK Diaconie          > bestemd voor de Zorgkwekerij Pluk de Dag,  toelichting. 
2e Collecte: OK Kerk                   > bestemd voor het werk van de Ontmoetingskerk.
> De collectes zijn via de Ontmoetingskerk App over te maken.

Binnenkomst kinderen met  Palmpaasstokken

Slotlied  552  ‘Dit is een dag van zingen’

Zending en Zegen  met gezongen: ‘Amen’

Orgelspel